Monimuotoisuuslupauksemme

MU:n tärkein prioriteetti on tukea menestymistä työssä. Menestys työssä edellyttää monimuotoisuuden ja inkluusion huomioimista niin toimintatavoissa kuin johtajien ja koko henkilöstön osalta. Osallistaviin työpaikkoihin, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja monimuotoisiin tiimeihin on pyrittävä, ja kaikenlaista epäoikeudenmukaista tai laitonta syrjintää on torjuttava.

  • MU:n perustana on tutkimus ja näkemys siitä, mikä saa ihmiset menestymään työpaikoilla. On todettu, että menestystä työssä voidaan lisätä varmistamalla, että henkilöstövalinnat tehdään tieteeseen perustuvalla, täsmällisesti räätälöidyllä, laadunvarmistetulla ja eettisellä työskentelytavalla.
  • Valintapäätöksen ainoana perustana on yksilön osaamisen - sen, mitä hän tuo työhön - ja tehtävän vaatimusten, asiayhteyden ja organisaation tarvitsemien tulosten tosiasiallinen yhteensovittaminen. MU:n neuvonta asiakkaille, ehdokkaille ja omille työntekijöillemme perustuu vahvasti tähän periaatteeseen.
  • MU:n omistaa riippumaton säätiö Stiftelsen Mercuri Urval. Sen perussäännöt muodostavat vahvan ja ajattoman sopimuksen, joka sitoo kaikkia MU kollegoita ja partnereita huolehtimaan, että työpaikat ovat osallistavia, tarjotut mahdollisuudet kaikille yhtäläisiä ja tiimit monimuotoisia. Sitoudumme myös kaikenlaisen epäoikeudenmukaisen tai laittoman syrjinnän torjumiseen:
    • Osallistavat työpaikat: MU uskoo, että kaikkia ihmisiä tulee kohdella kunnioittavasti, arvokkaasti ja ystävällisesti. Osallistavien työpaikkojen saavuttamiseksi edistämme aktiivisesti tehokasta johtamista, myönteistä yhteistyötä, avointa palautetta, uteliaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
    • Yhtäläiset mahdollisuudet: MU on tasa-arvoinen työnantaja. Sitoudumme siihen, että rekrytoinnit ja valinnat perustuvat työssä menestymisen vaatimuksiin liittyviin tosiseikkoihin. Emme yleistä tai stereotypioi ja pyrimme aktiivisesti minimoimaan subjektiivisuuden päätöksenteossa henkilöstöasioissa. Tunnustamme, että eri ihmisryhmien epäoikeudenmukainen tai laiton syrjintä on ongelmallista ja että siihen on puututtava. Emme syrji epäoikeudenmukaisesti tai laittomasti missään työsuhteeseen tai nimitykseen liittyvässä asiassa.
    • Monimuotoiset tiimit: MU ymmärtää yksilöllisten erojen, diversiteetin voiman hyödyntämisen tärkeyden. Jotta voidaan saavuttaa poikkeuksellisia tuloksia, eritaustaisten kollegoiden tulee tehdä luontevasti yhteistyötä tehokkaissa ja hyvin verkottuneissa tiimeissä. Kannustamme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen työskentelytavoissamme ja niiden vaikutuksissa.