Arvomme ja tapamme toimia

Arvomme ja tapamme toimia perustuvat  pitkään liiketoimintakokemukseemme sekä oman liiketoimintamme erityispiirteisiin: 

 • Yrityksemme jokaisen työntekijän odotetaan työskentelevän ja toimivan arvojemme ja määritellyn toimintatapamme mukaisesti kaikkialla maailmassa.
 • Solmimme ainoastaan arvojemme ja toimintatapamme mukaisia liike- ja asiakassuhteita. 
 • Arvomme ja tapamme toimia toimivat oman henkilöstöpolitiikkamme ja muun rakenteellisen pääomamme perustana. 

Arvomme

 • Kannamme täyden henkilökohtaisen vastuun omasta työstämme ja toiminnastamme Toimintaamme ja käyttäytymistämme ohjaavat korkeimmat ammattimaisuuteen ja henkilökohtaiseen vastuuseen liittyvät vaatimukset 
  Rakennamme luottamusta
 • Sitoudumme korkeaan laatuun
  Sitoudumme sovittuihin tavoitteisiin 
  Rakennamme menestystarinoita
 • Yhteistyössämme näkyy kunnioitus ja positiivisuus asiakkaitamme, kandidaatteja, kollegoitamme sekä sidosryhmiemme edustajia kohtaan
  Arvostamme monimuotoisuutta ja kokoamme ihmisiä yhteisten päämäärien taakse
  Rakennamme vahvoja yhteistyösuhteita
 • Asetamme aina asiakkaan etusijalle. 
  Toimintamme on liiketoimintalähtöistä ja sen keskiössä on asiakkaan tarpeiden ja markkinatilanteen ymmärtäminen.  
  Rakennamme vankkaa asiantuntemusta
 • Johtomme ja osakkaamme kantavat vastuuta yrityksen tuloksesta
  Johto ja osakkaat edistävät omilla toimintatavoillaan yrityksen tavoitteita ja strategiaa ja näin varmistavat, että niitä noudatetaan kaikessa toiminnassamme
  Rakennamme yhtenäistä yritystä

Tapamme toimia

 • Työntekijän ja esimiehen vastuu
  Mercuri Urvalin työntekijöiden tulee toiminnassaan ottaa aina huomioon sekä yhtiön että sen asiakkaiden ja hakijoiden etu. Puutumme välittömästi toiminnassamme huomaamiimme seikkoihin, jotka saattaisivat vaarantaa näiden sidosryhmien etuja.
 • Työskentelytapamme 
  Noudatamme työssämme yrityksellemme määriteltyjä toimintatapoja ja periaatteita sekä työtämme koskevia lakeja ja säädöksiä. Toimitamme on korkealaatuista ja aina vähintään sovittujen tavoitteiden ja standardien mukaista.
 • Työntekijöitä koskevat käytännöt
  Mercuri Urvalin työntekijät toimivat arvojemme ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Nämä on kuvattu yrityksemme henkilöstökäsikirjassa.       Työskentelemme yhtenä kansainvälisenä tiiminä.  
 • Työympäristö
  Mercuri Urval on avoin ja ansioihin perustuva työyhteisö, joka keskittyy palvelemaan asiakkaitaan ja hakijoitaan. Tarjoamme henkilöstöllemme ja vieraillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön.
 • Ympäristöä koskevat käytännöt
  Pyrimme vähentämään toiminnastamme ympäristölle aiheutuvaa haittaa hyödyntämällä nykyaikaist teknologiaa ja vähentämällä materiaalien käyttöä.
 • Korruptionvastaisuus
  Mercuri Urvalin omistaa riippumaton säätiö. Emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota.