Arvomme ja tapamme toimia

Arvomme ja tapamme toimia perustuvat  pitkään liiketoimintakokemukseemme sekä oman liiketoimintamme erityispiirteisiin: 

 • Yrityksemme jokaisen työntekijän odotetaan työskentelevän ja toimivan arvojemme ja määritellyn toimintatapamme mukaisesti kaikkialla maailmassa.
 • Solmimme ainoastaan arvojemme ja toimintatapamme mukaisia liike- ja asiakassuhteita. 
 • Arvomme ja tapamme toimia toimivat oman henkilöstöpolitiikkamme ja muun rakenteellisen pääomamme perustana. 

Arvomme

 • Kannamme täyden henkilökohtaisen vastuun omasta työstämme ja toiminnastamme Toimintaamme ja käyttäytymistämme ohjaavat korkeimmat ammattimaisuuteen ja henkilökohtaiseen vastuuseen liittyvät vaatimukset 
  Rakennamme luottamusta
 • Sitoudumme korkeaan laatuun
  Sitoudumme sovittuihin tavoitteisiin 
  Rakennamme menestystarinoita
 • Yhteistyössämme näkyy kunnioitus ja positiivisuus asiakkaitamme, kandidaatteja, kollegoitamme sekä sidosryhmiemme edustajia kohtaan
  Arvostamme monimuotoisuutta ja kokoamme ihmisiä yhteisten päämäärien taakse
  Rakennamme vahvoja yhteistyösuhteita
 • Asetamme aina asiakkaan etusijalle. 
  Toimintamme on liiketoimintalähtöistä ja sen keskiössä on asiakkaan tarpeiden ja markkinatilanteen ymmärtäminen.  
  Rakennamme vankkaa asiantuntemusta
 • Johtomme ja osakkaamme kantavat vastuuta yrityksen tuloksesta
  Johto ja osakkaat edistävät omilla toimintatavoillaan yrityksen tavoitteita ja strategiaa ja näin varmistavat, että niitä noudatetaan kaikessa toiminnassamme
  Rakennamme yhtenäistä yritystä

MU:n toimintatapaohjeistus

 • Osallistaminen ja monimuotoisuus
  MU:n tärkein prioriteetti on tukea menestymistä työssä. Työssä menestyminen edellyttää monimuotoisuuden ja osallistamisen huomioimista niin toimintatavoissa kuin johdon ja koko henkilöstön osalta. Osallistavaan työyhteisöön, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja monimuotoisiin tiimeihin on pyrittävä ja kaikenlaista epäoikeudenmukaista tai laitonta syrjintää on torjuttava.

 • Työskentelymme laatu
  Noudatamme työssämme yrityksellemme määriteltyjä toimintatapoja ja periaatteita sekä työtämme koskevia lakeja ja säädöksiä. Eettisten standardiemme ja laadunvarmistusmenettelyjemme noudattamista tarkastetaan sisäisesti ja ulkoisesti. Asetamme myös toimittajillemme ja alihankkijoillemme samat korkeatasoiset odotukset. Pidämme aina kiinni eettisistä periaatteistamme, koska olemme säätiön omistama yritys. Ilmoitamme välittömästi asioista, jotka saattavat yrityksen, sen työntekijät, asiakkaat tai ehdokkaat vaaraan, ja ryhdymme tarvittaviin toimiin.

 • Työskentelytavat
  MU:n työntekijät työskentelevät MU:n toimintatapojen mukaisesti. Ne on kuvattu yrityksen ”Company Employee Policy” -dokumentissa sekä ilmaistu MU:n keskeisissä arvoissa ja periaatteissa. Työskentelemme yhtenäisenä maailmanlaajuisena tiiminä ja noudatamme yrityksen työmenetelmiä. Palvelemme asiakkaita korkeiden MU:n standardien mukaisesti - asiakkaan kestävän menestyksen varmistamiseksi. MU:n asiantuntijat tuottavat laadukkaita asiakasprosesseja, joilla saavutetaan sovitut tavoitteet sekä laatu. He rakentavat pitkäaikaisia asiakassuhteita, jotka perustuvat luottamukseen ja luotettaviin neuvoihin. Käsittelemme asiakkaiden ja kandidaattien tietoja luottamuksellisesti, emmekä koskaan käytä väärin meille uskottuja tietoja.

 • Työympäristö
  MU on avoin ja ansioihin perustuva työyhteisö, joka keskittyy palvelemaan asiakkaitaan ja kandidaatteja. Tarjoamme henkilöstöllemme ja vieraillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön. Keskeiset arvomme ja periaatteemme määrittelevät, että työympäristömme on oikeudenmukainen, osallistava ja tuottava. Yrityksemme arvot kuvaavat, miten käyttäydymme:
  • Kannamme täyden henkilökohtaisen vastuun omasta työstämme ja toiminnastamme. Toimintaamme ja käyttäytymistämme ohjaavat korkeimmat ammattimaisuuteen ja henkilökohtaiseen vastuuseen liittyvät vaatimukset. Rakennamme luottamusta.
  • Sitoudumme korkeaan laatuun. Sitoudumme sovittuihin tavoitteisiin. Rakennamme menestystarinoita.
  • Yhteistyössämme näkyy kunnioitus ja positiivisuus asiakkaitamme, kandidaatteja, kollegoitamme sekä sidosryhmiemme edustajia kohtaan. Arvostamme monimuotoisuutta ja kokoamme ihmisiä yhteisten päämäärien taakse. Rakennamme vahvoja yhteistyösuhteita.
  • Asetamme aina asiakkaan etusijalle. Toimintamme on liiketoimintalähtöistä ja sen keskiössä on asiakkaan tarpeiden ja markkinatilanteen ymmärtäminen. Rakennamme vankkaa asiantuntemusta.
 • Työntekijöiden ja johtajien vastuu
  MU työntekijöiden tulee aina suorittaa tehtävänsä yrityksen, sen asiakkaiden ja kandidaattien parhaaksi. Ilmoitamme välittömästi epäkohdista. Ryhdymme tarvittaviin toimiin kaikissa asioissa, jotka saattavat yrityksen, sen työntekijät, asiakkaat tai ehdokkaat vaaraan. Johtomme ja osakkaamme kantavat vastuuta yrityksen tuloksesta. Johto ja osakkaat edistävät omilla toimintatavoillaan yrityksen tavoitteita ja strategiaa. He varmistavat, että niitä noudatetaan kaikessa toiminnassamme. Rakennamme yhtenäistä yritystä.

 • Ympäristöä koskevat käytännöt
  Mercuri Urval pyrkii vähentämään toiminnallaan ympäristölle aiheutuvia haittoja. Käytämme nykyaikaista teknologiaa ja toimimme vähentääksemme ympäristöä kuormittavien resurssien käyttöä. Matkustamme tietoisina ympäristövaikutuksistamme.

 • Korruption vastainen toiminta
  MU:n omistaa riippumaton säätiö. Emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota. Sisäisen valvonnan järjestelmämme ovat tiukkoja ja täyttävät korkeimmat omistajaohjauksen standardit. Niitä valvovat yhtiön hallitus ja Mercuri Urval -säätiö. Nämä vaatimukset koskevat myös yrityksiä, joilta ostamme palveluita. Tutkimme mahdollisen toiminnan, joka ei ole toimintatapaohjeittemme mukaista ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin.

 • Hyvinvoinnin edistäminen
  Riippumattoman MU-tutkimuslaitoksen (MU Research Institute) tekemät tutkimukset julkaistaan yritysten ja organisaatioiden hyödyksi. Tarkoituksena on parantaa johtamisen tehokkuutta ja siten rakentaa menestyviä, kestäviä, tehokkaita ja osallistavia työympäristöjä.

 • Hyvä johtamistapa
  Mercuri Urval -säätiön toimintaa säännellään Ruotsissa. Säätiön säännöt sisältävät selkeät ohjeet, jotka kattavat MU:n arvopohjaan ja kestävyyteen liittyvät asiat. Yrityksemme perusperiaatteet ovat käytännössä turvatut, sillä noudatamme yrityksen valtuutusperiaatteita, toimintatapoja ja ohjeita päivittäisessä työssämme. Käyttäydymme sosiaalisessa mediassa ammattimaisesti ja noudatamme aina brändi- ja mediapolitiikkaamme.