Mercuri Urval julkisella sektorilla

Julkiset organisaatiot, yksiköt, laitokset ja muut julkishallintoon tai kolmanteen sektoriin lukeutuvat organisaatiot toimivat entistä monimutkaisemmassa ympäristössä. Uusien, entistä parempien, edullisempien ja älykkäämpien palveluiden tarve on jatkuvasti suurempi. Lisäksi parhaiden johtajien ja työntekijöiden sitouttamisesta on tullut vaikeampaa.

Olemme Mercuri Urvalissa varmoja, että mahdollisuus menestyä ja luoda tuloksia jatkuvasti muuttuvalla julkisella sektorilla on vahvasti kytköksissä hyvään johtamiseen. Ammattitaitoisten ja innostavien johtajien tarve on siis suurempi kuin koskaan. Johtajien on ratkaistava yhteistyössä kyvykkäiden asiantuntijoiden ja työntekijöiden kanssa moninaisten tehtävien haasteet entistä paremmin ja tehokkaammin.

Ammattitaitoiset johtajat eivät synny itsestään

Mercuri Urval auttaa kehittämään entistä parempaa ja tehokkaampaa julkista sektoria, jossa johtajien työn vaikutus on entistä suurempi. Hyvä ja dynaaminen johtajuus monissa erilaisissa organisaatioissa ja korporaatioissa on välttämätöntä, jotta voidaan vastata kasvaviin vaatimuksiin lisäarvon ja laadun luomisessa yhteiskunnalle, kansalaisille ja yrityksille. Samalla varmistetaan, että työntekijät ovat tyytyväisempiä ja voivat työpaikalla paremmin.

Olemme jo yli 50 vuoden ajan antaneet julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioille ammattimaista johtamiskonsultointia useilla alueilla:

Tunnemme julkisen sektorin

Tiimin konsultit ovat erikoistuneet julkisen sektorin toimintakenttään. Kaikki tiiminjäsenet ovat työskennelleet julkishallinnon tai kolmannen sektorin organisaatioissa tai vastaavissa yrityksissä, mikä antaa meille perusteellisen tietämyksen siitä, miten julkisen sektorin johtajana menestytään.

Käsittelemme päivittäin valtiollisten, kunnallisten ja alueellisten organisaatioiden monimutkaisia tehtäviä. Ratkomme osastojen, hallintoyksiköiden ja sairaaloiden sekä koulutuslaitosten ja kunnallisten palveluiden tarjoajien ongelmia kaikkialla maailmassa yli 50:n eri maissa sijaitsevan toimiston tuella. Tiimimme toteuttaa myös erilaisia hankkeita sekä kansallisille että kansainvälisille järjestöille, kuten EU:lle ja YK:lle. Meillä on laaja verkosto, olemme tiiviissä yhteistyössä eri sektoreiden ylimmän johdon kanssa ja olemme edustettuina kaikkialla maailmassa.

Noudatamme avoimuutta ja hyvää hallintokäytäntöä koskevia sääntöjä, ja tunnemme ammatilliset ehdot, säännöt ja työkulttuurit, jotka ovat ominaisia julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioille. Tarjoamme monipuolista kokemusta sekä ainutlaatuisia taitoja ja työkaluja johdon konsultoinnissa.

Tavoitteenamme on edistää julkishallinnon kehitystä. Siksi pyrimme olemaan ensisijainen kumppani aina, kun julkinen sektori rekrytoi ja kehittää parhaita johtajia.