Julkinen sektori

Julkisia liikelaitoksia, valtionhallintoa, kuntasektoria ja järjestöjä vastaan tulevat haasteet ovat lähivuosina aivan omaa laatuaan. Merkittävä eläköitymisten määrä ja ikääntyvän väestönosan tuomat haasteet julkisille palveluille kasvavat huomattavasti seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana.

Kokemuksemme työskentelystä julkisen sektorin erityyppisten toimijoiden kanssa on auttanut meitä kehittämään sopivia työkaluja joiden avulla tunnistamme ne taidot ja ihmiset, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin menestyksekkäästi. Meillä on osaamista myös sellaisten tilanteiden tehokkaaseen ja luottamukselliseen hallintaan, joihin liittyy poliittisia tai muita erityisiä intressejä.

Läpinäkyvyys ja luotettavuus

Mercuri Urvalin konsultit työskentelevät läheisesti ylimpien tahojen päättäjien kanssa tukien heitä täyttämään hallinnon läpinäkyvyyden ja julkisuuden edellytykset.

Monilla konsulteistamme on henkilökohtaista kokemusta työskentelystä kansallisissa tai kansainvälisissä julkisissa organisaatioissa. Se auttaa heitä ymmärtämään uusien työntekijöiden rekrytointiin ja valintaan vaikuttavia erityisiä olosuhteita ja vaatimuksia.

Liiketoimintaosaamisemme soveltaminen

Julkisen sektorin tuntemuksemme auttaa meitä soveltamaan oikealla tavalla laajaa palveluvalikoimaamme. Näin varmistetaan, että julkisen sektorin asiakkaamme pääsevät hyötymään samoista ensiluokkaisista ratkaisuista kuin yrityskumppanimmekin.