Organisaatiomme

Mercuri Urval on alansa johtava, maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka on erikoistunut ylimmän johdon, päälliköiden ja asiantuntijoiden suorahakuun ja rekrytointiin sekä johtamisen kehittämiseen. Olemme liiketoimintalähtöinen yritys, jossa uskotaan yksilön kantavan vastuun omasta työstään. Matalan tiimiorganisaatiomme perusta ovat eri kaupungeissa työskentelevät konsulttimme ja heidän asiakkaansa. Tiimit raportoivat pääkonttoriimme Tukholmaan.

Mercuri Urval on yhtenäinen ja kansainvälinen yritys, joka toimii yhtenäisesti ja sujuvasti. Central Management -ryhmä tukee tiiminvetäjiä, jotka johtavat yrityksen operatiivista toimintaa. Mercuri Urvalin organisaatiorakenne ja prosessit sekä International Business Office varmistavat, että voimme työssämme yhdistää kansainvälisen ulottuvuutemme ja paikallisen asiantuntemuksemme. Olemme siellä, missä asiakkaamme meitä tarvitsevat.

Varmistamme, että organisaatioilla on aina käytettävissään oikeat ihmiset, jotta ne pääsevät parhaisiin mahdollisiin tuloksiin"

Mercuri Urvalin säätiö

Yhtiömme omistaa vahva ja riippumaton säätiö, Stiftelsen Mercuri Urval, ja tulemme aina pysymään itsenäisenä ja riippumattomana. Säätiön ansiosta Mercuri Urval on myös tulevaisuudessa pitkäikäinen, vahva, itsenäinen ja menestyvä yhtiö. Säätiö pysyy Mercuri Urvalin enemmistöosakkaana, eikä yhtiötä voi myydä ulkopuoliselle taholle.

Osakkuus

Säätiörakenteemme ansiosta voimme tarjota työntekijöillemme Mercuri Urvalin osakkuutta. Tämä on todellinen mahdollisuus jokaiselle työntekijälle. Säätiön johtokunta tekee päätökset osakkaiksi kutsuttavista työntekijöistä.

Säätiörakenteemme ansiosta voimme tarjota työntekijöillemme Mercuri Urvalin osakkuutta."

Osakkaaksi voi päästä osoittamalla pitkäaikaista sitoutumista yritykseen ja sen arvoihin. Näin ne työntekijät, jotka antavat suurimman panoksen, saavat myös suurimman hyödyn Mercuri Urvalin menestyksestä.

Missiomme

Varmistamme, että organisaatioilla on aina käytettävissään oikeat ihmiset, jotta ne pääsevät parhaisiin mahdollisiin tuloksiin.

Visiomme

Olemme aina ensimmäinen vaihtoehto organisaatiolle, joka haluaa vahvistaa tuloksiaan parantamalla henkilöstönsä suorituksia. Tuomme yhteen erityisen osaavat konsultit, asiakkaat ja kandidaatit, jotta he saavat aikaan myönteisiä muutoksia työelämässä kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.