Mercuri Urval Research Institute

MU Leadership Selection Science® -tutkimuksen kotipesä

MU tutkimusinstituutti perustettiin varmistamaan ja kehittämään Mercuri Urvalin työskentelytapoja tieteeseen pohjaavana Executive Search ja Leadership Advisory yrityksenä.

MU Leader Selection Science®

MU Research Institute soveltaa MU Leadership Selection Science® -lähestymistapaa varmistaakseen, että asiantuntijoidemme tarjoamat palvelut ja työkalut täyttävät korkeimmat eettiset ja laatustandardit.

  • MU Leader Selection Science® on edelläkävijä tiedon ja faktojen sekä järjestelmällisten näyttöön perustuvien menetelmien käytössä.
  • MU Leader Selection Science® varmistaa laadukkaan, eettisen ja tieteeseen perustuvan työskentelytavan johtajien valinnassa ja johtajuuteen liittyvässä neuvonannossa. Näin asiakkaamme saavat luotettavampia neuvoja. Johtajien menestys työssä on kestävämpää. Organisaatiot suoriutuvat paremmin.
  • MU Leader Selection Science® tarkoittaa riippumattomasti sertifioituja menetelmiä, jotka täyttävät alan korkeimmat standardit läpinäkyvälle, luotettavalle ja pätevälle päätöksenteolle liittyen johtajiin ja johtajuuteen työssä (ISO 10667-2).
  • MU Leader Selection Science® auttaa varmistamaan, että jokainen arvioitu ehdokas ja johtaja saa ammattimaista asiantuntijapalautetta, joka auttaa häntä kehittymään ja menestymään työssään tulevaisuudessa - riippumatta siitä, tuleeko hän tehtävään valituksi vai ei.
  • MU Leader Selection Science® ohjaa jatkuvaa oppimistamme ja entistä luotettavampien, tieteeseen perustuvien neuvojen antamista.
  • MU Leader Selection Science® -lähestymistapaan perustuvia menetelmiä ja työkaluja käyttävät vain MU:n sertifioimat asiantuntijat.
Yli 90 % suosittelemistamme johtajista täyttää tai ylittää odotukset. Lue validointiraportti tästä.

Kumppanit standardien kehittämisessä

Yhteistyössä DNV-GL:n, ISO:n, Mercerin ja muiden johtavien kumppaneiden kanssa MU tutkimusinstituutti jatkaa tutkimus- ja palvelukehitystä, jota Mercuri Urvalin asiantuntijat voivat soveltaa työssään asiakkaiden kanssa:

  • Työkalujen, menetelmien, viitekehysten ja palveluiden tutkimus- ja kehitystyö
  • Validointitutkimukset
  • MU:n asiantuntijoiden sertifiointiohjelmat
  • Kumppanuus asiantuntijaelinten kanssa laadunvarmistuksessa ja tieteeseen perustuvan johtajavalinnan vahvistamisessa