Vårt engagemang för inkludering och mångfald

Mercuri Urvals högsta prioritet är framgång i arbetet. Framgång i arbetet kräver: effektiva ledare och team som arbetar multikulturellt och långsiktigt och hållbart. Vi arbetar för inkluderande arbetsplatser, lika möjligheter och multikulturella team. Alla former av orättvis eller olaglig diskriminering ska motverkas.

  • Mercuri Urval baseras på forskning och insikter om vad som gör människor framgångsrika på arbetsplatsen. Slutsatsen är att framgång på arbetet kan ökas genom att man ser till att beslut om anställande fattas med hjälp av ett vetenskapligt baserat, exakt anpassat, kvalitetssäkrat och etiskt arbetssätt.
  • Den enda korrekta grunden för ett anställningsbeslut är en faktabaserad matchning mellan personens kompetenser – och vad de kommer att tillföra i arbetet – och kraven på rollen, situationen och det organisatoriska resultat som behövs. Mercuri Urvals råd till kunder, kandidater och våra egna anställda baseras därför på denna grundprincip.
  • Mercuri Urval ägs av en oberoende stiftelse – Stiftelsen Mercuri Urval. Dess stadgar utgör ett starkt och tidlöst åtagande som binder alla Mercuri Urval-kollegor och partners att eftersträva inkluderande arbetsplatser, lika möjligheter och mångkulturella team samt motverka alla former av orättvis eller olaglig diskriminering:
    • Inkluderande arbetsplatser: Mercuri Urval tror på att behandla alla människor med respekt, värdighet och vänlighet. Vi eftersträvar inkluderande arbetsplatser genom att aktivt främja ett effektivt ledarskap, positivt samarbete, öppen feedback, nyfikenhet och rättvisa.
    • Lika möjligheter: Mercuri Urval är en arbetsgivare med lika möjligheter. Vi åtar oss att inkludera personer vid rekrytering och urval för arbetsuppgifter och befattningar enbart baserat på de fakta som är relevanta för kraven på framgång i arbetet. Vi förkastar användning av stereotyper och arbetar aktivt för att minimera subjektivitet inom beslutsfattandet i personalfrågor. Vi inser att orättvis eller olaglig diskriminering av olika kategorier av människor är problematiskt och något som måste motverkas. Vi diskriminerar inte orättvist eller olagligt på något sätt vid anställningar eller utnämningar.”
    • Multikulturella team: Mercuri Urval inser vikten av att utnyttja styrkan hos individuella skillnader. För att uppnå enastående resultat måste kollegor med olika bakgrund enkelt kunna samarbeta i effektiva och väl sammanlänkade team. Vi uppmuntrar till öppenhet och insyn i vårt arbetssätt och vår inverkan.