Kuljetus ja logistiikka

Nyky-yhteiskunnassa olemme kaikki riippuvaisia käytännöllisestä ja tehokkaasta logistiikasta. Miljoonat rekat ja junat kuljettavat joka päivä tavaraa yritysten, kaupunkien ja maiden välillä. Kuljetusalan yritykset, jakelijat ja muut logistiikkayritykset kohtaavat jatkuvasti alhaisten katteiden lisäksi terveysvaikutuksiin, turvallisuuteen sekä ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita. Samaan aikaan toimiala ei ole selvinnyt kärkisijoille taistelussa osaajista.

Toimialalle asetetut vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Kustannustehokkuus, räätälöidyt ratkaisut ja tekniset innovaatiot kasvattavat merkitystään.

Erityisesti myynti- ja markkinointihenkilöstö joutuu venymään, kun myytäviä palveluita räätälöidään yhä yksityiskohtaisemmin. Tilanne edellyttää moniulotteisia johtamistaitoja ja luovuutta, jotta pystytään kehittämään kustannustehokkaita ja kannattavia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tehokas kuljetus ja logistiikka ovat tuotteiden jakelussa ensisijaisen tärkeitä. Jakelusta on tullut hajanaista kun verkkokaupan osuus on kasvanut sekä yritysten että kuluttajien keskuudessa. Tämä on lisännyt sektorin monimutkaisuutta ja kilpailua, mutta samalla myös mahdollisuuksia.

Mistä oikeat osaajat löytyvät?

Mercuri Urval hyödyntää kaikkia käytettävissä olevia kanavia osaajien houkuttelemiseksi tälle sektorille. Joissain tapauksissa on oleellista etsiä parhaat ihmiset toimialan sisältä, sillä asioiden syvällinen ymmärtäminen on elintärkeää liiketoiminnan suorituskyvyn kannalta. Toisissa tilanteissa taas houkuttelemme ja valitsemme osaajat tarkoituksella rinnakkaisilta sektoreilta luodaksemme uusille liiketoimintayksiköille tuoreita strategioita, kulttuureja ja palveluita.