Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Mercuri Urval

Mannerheimintie 15 a, 00260 Helsinki

Career.fi@mercuriurval.com

Rekisterin nimi

Mercuri Urval CVDB

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on Mercuri Urval Groupin käytössä

Rekisteri toimii työnhakijatietokantana ja rekisterin avulla käsitellään työhakemuksia.

Rekisterin käyttötarkoituksena on:

- ilmoittaa työnhakijoille avoinna olevista tehtävistä

- asioida työnhakijoiden kanssa: lähettämällä tietoja hakijoille hakuvaiheista ja pyytämällä tarvittaessa täydentäviä tietoja hakijoilta

- käsitellä hakemuksia tehtävien täyttämistä varten

- kerätä hakijoiden tallentamista avoimista hakemuksista avointen hakemusten pankki

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö ilmaistaan käytössä olevassa lomakkeessa.

Sähköposti, etunimi, sukunimi, kaupunki, postinumero, puhelinnumero, maa, alue, nykyinen/viimeisin työnantaja, nykyinen asema, toimiala, tehtävä, taso, koulutustaso, opintosuunta, valmistumisvuosi, tulevaisuuden toimiala, tulevaisuuden tehtävä, tulevaisuuden taso, tulevaisuuden maat sekä tulevaisuuden alue.

Lisäksi hakijan tulee liittää hakemukseen CV, joka sisältää hakijan valitsemat tiedot.

Hakija määrittelee rekisteröityessään itselleen salasanan, jolla pääsee kirjautumaan hakemukseensa aina halutessaan. Kirjautumalla hakija voi päivittää tietojaan.

Säännönmukaiset tiedonlähteet

Rekisterin tiedot saadaan hakijalta hänen rekisteröityessään. Rekisteröityessään hakija antaa luvan tietojensa keräämiseen, käsittelyyn, säilyttämiseen ja mahdolliseen siirtämiseen.

Tietojenkäsittelyn säännönmukaiset luovutukset

Mercuri Urval luovuttaa tietoja rekrytointia varten asiakkailleen ja mahdollisille kolmansille osapuolille. Hakija hyväksyy tämän luovuttaessaan Mercuri Urvalille tietoja.

Tietojen luovuttamisessa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia ohjeita.

Hakijan tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle hakijan suostumuksella ja jos se on rekrytointiprosessin kannalta oleellista. Hakija hyväksyy luovutuksen lähettäessään hakemuksen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mercuri Urvalin verkkosivut ovat avoimet ja sen kautta käyttäjät pääsevät ilman kirjautumista selaamaan avoimia tehtäviä.

Mercuri Urvalin työntekijät, jotka käyttävät järjestelmää työtehtäviensä hoidossa, rekisteröidään järjestelmän käyttäjiksi ja heille myönnetään roolinsa mukaiset käyttöoikeudet järjestelmään.

Järjestelmän tietokannat ja ohjelmistot ovat palvelun tuottavan yrityksen palvelimilla. Mercuri Urvalin koneet ovat niihin suorassa, suojatussa yhteydessä. Mercuri Urval Group vastaa palvelimilla olevien tietojen suojaamisesta ja varmistamisesta yhdessä palveluntarjoajan kanssa.

Tiedot kerätään ja ne säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu ja jonne pääsevät erikseen määritellyt henkilöt henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Paperimuotoisten asiakirjojen ja arkistomateriaalien säilytys on turvattu palo- ja murtohälytys- sekä kulunvalvontajärjestelmin.

Hakija voi tarkistaa ja päivittää tietojaan kirjautumalla tietoihinsa Mercuri Urvalin verkkosivuilla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan.

Hakijalla on oikeus tarkistaa häntä koskevia hakijarekisterin tietoja henkilötietolain 26§ mukaan. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti career.fi@mercuriurval.com