Eettiset toimintaperiaatteemme

Menestyksemme perustuu asiakkaidemme luottamuksen ansaitsemiseen ja ylläpitämiseen. Ymmärrämme henkilöstöön liittyvien ratkaisujen merkityksen kaikille osapuolille. Siksi toiminnassamme korostuvat eettisyys ja luottamuksellisuus.

Asiakkaamme ovat todenneet, että ammattitaidolla hoidetut rekrytointi- ja muutosprosessit varmistavat toiminnan jatkuvuuden ja vähentävät huomattavasti sisäisiä häiriöitä.

Hakijoiden kannalta on tärkeää, että haetun tehtävän vastuut, vaatimukset ja henkilökohtaiset kehittymismahdollisuudet vastaavat heidän osaamistaan ja odotuksiaan.

Mercuri Urval tekee kaikkensa, jotta rekrytointiprosessi olisi antoisa ja onnistunut kaikkien osapuolten kannalta.

Eettiset toimintaperiaatteemme

  • Mercuri Urval kohtelee kaikkia hakijoita ja asiakkaidensa työntekijöitä yksilöinä ja kunnioituksella.
  • Käsittelemme luottamuksellisesti kaikkea tietoa asiakasyrityksistämme, heidän henkilöstöstään ja työnhakijoistaan.
  • Mercuri Urval ei luovuta tietoa asiakasyrityksistään tai yksilöistä kolmansille osapuolille, ellei näin ole etukäteen sovittu.
  • Mercuri Urvalin konsultit antavat tiedon kaikista taloudellisista tai henkilökohtaisista syistä, jotka saattavat vaikuttaa annettuihin suosituksiin. Näin vältämme yhdessä tiukkojen sisäisten prosessien kanssa mahdolliset eturistiriidat.
  • Mercuri Urval ei harjoita syrjintää missään olosuhteissa.
  • Arvioprosessiin osallistuville henkilöille annamme aina välittömän palautteen.
  • Tarkastamme rekrytoinneissa suositukset vain hakijan nimeämiltä henkilöiltä, emmekä paljasta suosittelijoille tehtävää johon kyseinen henkilö hakee.
  • Mercuri Urval arvioi jokaisen hakijan kyvykkyyden suhteessa kyseessä olevaan tehtävään tai rooliin. Käymme myös jokaisen rekrytoinnin jälkeen säännölliset seurantakeskustelut varmistaaksemme prosessin onnistumisen.
  • Jos hakijaa ei palkata avoinna olevaan tehtävään, käsittelemme kaikkea hänestä kerättyä tietoa paikallisen tietosuojalain ja yksityisyyden suojaa käsittelevän lain mukaan.