Ylemmän johdon ja ammattihenkilöiden rekrytointi julkisella sektorilla

Yhteiskuntamme kehittyy ja muuttuu jatkuvasti monilla eri aloilla: teknologinen ja digitaalinen kehitys, muuttuvat väestörakenteet, yhteiskunnalliset uudistukset, kaupungistuminen sekä käyttäjien ja kansalaisten lisääntyneet odotukset. Kattava muutos- ja kehitysagenda vaikuttaa muun yhteiskunnan ohella myös julkiseen sektoriin.

Tällaisten haastavien yhteiskunnallisten tehtävien ratkaisemiseksi tarvitaan työntekijöitä, joilla on siihen valmiudet. On yhä haastavampaa rekrytoida parhaita julkisen sektorin johtajia ja työntekijöitä, jotka pystyvät ja haluavat vaikuttaa muutoksiin.

Asialleen omistautuneella tiimillämme on vuosikymmenten kokemus ongelmien ratkaisussa julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden tueksi. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tehokkaiden ja läpinäkyvien rekrytointiprosessien luomisessa. Meillä on laaja-alainen kokemus ja tietämys julkishallinnon organisaatioille ominaisista johtamisen tavoista, ehdoista ja kulttuureista.

Läpinäkyvät prosessit

Konsulteillamme on ainutlaatuinen näkemys ehdokaskentän kehityksistä ja muutoksista, ja heillä on asiantuntemusta parhaimpien ja sopivimpien ehdokkaiden löytämisessä ja rekrytoimisessa.

Voimme järjestää ehdokkaiden ja organisaatiosi väliset työhaastattelut, joihin osallistuu usein suuria ja laaja-alaisia valintakomiteoita organisaation puolelta. Osallistumme valintaprosessiin järjestämällä soveltuvuusarviointeja ja perusteellisia haastatteluja sekä ottamalla yhteyden ehdokkaiden suosittelijoihin.

Sopivat ehdokkaat valitaan pätevällä ja dokumentoidulla päätöksentekoprosessilla, jonka esittelemme valintakomitealle. Hyödynnämme raportoinnissa ehdokasarviointia, joka havainnollistaa selkeästi kunkin ehdokkaan vahvuudet ja kehitysalueet kunkin tehtävän tavoitetasoa vasten, ja annamme yleiskuvan ehdokkaista. Näin sekä yksittäinen ehdokas että valintakomitea voivat tehdä oikean päätöksen.

Miksi valita Mercuri Urval?

  • Luotetut asiantuntijat: Konsulteillamme on mittava kokemus menestyvien johtajien, asiantuntijoiden ja työntekijöiden löytämisessä ja valitsemisessa julkiselle sektorille. Osallistumme vuosittain noin 300 rekrytointi- ja valintaprosessiin julkisella sektorilla.
  • Kattava uratausta: Suurimmalla osalla konsulteistamme on johtamiskokemusta julkishallinnon organisaatioista. Yli 50 vuoden rekrytointikokemus ylemmän johdon parissa on antanut meille syvällistä tietämystä siitä, mitä julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden johtajana ja työntekijänä menestyminen edellyttää.
  • Ainutlaatuiset menetelmät: Menetelmillämme on laadunvarmistus muun muassa ISO 10667-2 -standardien mukaisesti.