Johdon coaching

Yksilö- tai ryhmäcoaching

Executive Coaching

Coaching -prosessin avulla yksilön suorituskyky voidaan nostaa uudelle tasolle. Se on ammatillisessa ympäristössä tehokkain henkilökohtaisen kehittymisen prosessi. Investoiminen avainhenkilöiden kompetenssien kehittämiseen Coachingin avulla maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Yksilön suorituskyky voidaan nostaa uudelle tasolle

Team Coaching – tiimien kehittäminen

Mercuri Urvalin ryhmävalmennus, eli Team Coaching auttaa yrityksenne tiimejä saavuttamaan poikkeuksellisen hyviä tuloksia nyt ja tulevaisuudessa. Team Coachingin avulla voidaan parantaa tiimien kyvykkyyttä sekä antaa niiden jäsenille suuntaa, näkemystä, tukea, osaamista ja työkaluja, joita he ryhmänä tarvitsevat saavuttaakseen pysyviä tuloksia. Team Coaching on räätälöity ohjelma, joka kehittää niin tiimiä kokonaisuutena kuin sen jäseniä yksilöinä omassa roolissaan.

Sertifioidut valmentajat

Kaikki Mercuri Urvalin valmentajat työskentelevät ICF-standardien mukaisesti. ICF-sertifioidut vastuuvalmentajamme varmistavat, että prosessimme täyttää korkeimmat kansainväliset laatukriteerit. Mercuri Urvalin valmentajat ylläpitävät ja kehittävät osaamistaan jatkuvan koulutuksen sekä kehittämisohjelmien avulla.

Lähestymistapamme coaching-työhön

Mercuri Urvalin Coaching-ratkaisu pohjautuu tekemäämme pioneerityöhön, jonka kautta olemme oppineet ymmärtämään tekijöitä yksilöiden menestyksen taustalla. Kun yhdistämme kokeneet asiantuntijamme, työkalumme ja prosessimme, on tarjoamamme Coahing -menetelmä todella ainutlaatuinen.

 • Näkemykseen perustuva
  Coaching alkaa sillä, että muodostamme yhdessä valmennettavan kanssa oikean näkemyksen hänen vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan suhteessa liiketoiminnasta tuleviin odotuksiin. Näin varmistetaan, että valmentaja sisäistää sekä liiketoiminnan tilanteen että henkilön kyvykkyydet.
 • Tavoitteisiin keskittyvä
  Pitkä ja laaja kokemuksemme henkilökohtaisesta ja ammatillisesta kehittämisestä auttaa meitä ymmärtämään, millainen vaikutus valmennuksella voi olla liiketoiminnan tuloksiin. Siksi liitämme valmennuksen päämäärät SMARTER™ -tavoitteisiin, jotka tuottavat mitattavia tuloksia niin liiketoiminnalle kuin yksilölle itselleen.
 • Tuloksekas oppimismenetelmä
  Valmentajamme käyttävät Activity-Based Coaching and Development (ABCD™) -menetelmäämme, joka todistetusti nopeuttaa valmennuksen vaikutusten näkymistä henkilön suorituksissa ja liiketoiminnassa. Menetelmä varmistaa että oppiminen siirtyy käytäntöön, eikä jää teoriatasolle.
 • Mitattavat tulokset
  Kolmisuuntaisen lähestymistapamme avulla varmistetaan että myös valmennettavan henkilön esimies on aktiivinen osa prosessia. Hänen roolinsa on tukea valmennettavaa kehittymisessä ja antaa valmentajalle palautetta niistä haasteista, joita prosessin aikana on kohdattu ja miten niistä on selvitty.