Ledarcoachning med Mercuri Urval

Prestation på en helt ny nivå

Våra kunder kräver ledarrådgivning, -utveckling och -stöd som ökar ledarnas effektivitet på ett tillförlitligt och mätbart sätt.

MU Leadership Coaching påskyndar utvecklingen av företagsledare till nästa nivå av prestation i det exakta sammanhang där de måste lyckas. Det är den mest effektiva och skräddarsydda personliga utvecklingsprocessen i en professionell miljö. Att utveckla förmågan hos era nyckelpersoner genom ledarskapscoachning är en investering som kommer att betala sig många gånger om.

De flesta försöken till ledarskapsutveckling inverkar inte på företagens resultat.

Teamcoachning och teamutveckling  

Teamcoachning med Mercuri Urval hjälper era team att uppnå fantastiska resultat nu och i framtiden. Vårt tillvägagångssätt förbättrar den befintliga kapaciteten hos era team och ger dem fokus, insikt, stöd och de färdigheter och verktyg som de behöver som en grupp för att uppnå hållbara resultat. Det är ett skräddarsytt program för att utveckla hela teamet och varje enskild teammedlems roll.

Certifierade ICF-coacher

Alla Mercuri Urval-coacher arbetar enligt ICF:s standarder och övervakas genom vårt nätverk av ICF-certifierade ledarcoacher. Vår process motsvarar de högsta internationella standarderna. Mercuri Urvals coacher upprätthåller och utvecklar sin expertis genom en kontinuerlig yrkesutveckling.

Vår strategi för coaching

Mercuri Urvals coachningslösning baseras på vårt banbrytande arbete med fokusering på vad som gör att man presterar väl på arbetsplatsen. Kombinationen av vårt folk, våra verktyg och vår process gör MU Leadership Coaching till något helt unikt:

  • Anpassat till förutsättningarna, resultat- och evidensbaserat. Vår ledarskapscoachning börjar med en tydlig och överenskommen insikt om individen och den situation i vilken personen måste lyckas så att coachen förstår både affärssituationen och individens egen förmåga.
  • Fokusering på mål. Mercuri Urvals omfattande erfarenhet av personlig och professionell utveckling gör att vi förstår vilken inverkan som coachning kan ha på era affärsresultat. Därför länkar vi coachningsmålen till SMARTER®-mål som ger resultat för både företaget och individen.
  • En beprövad inlärningsmetod, baserad på vetenskap. Mercuri Urvals expertcoacher använder vår egna metod Activity-Based Coaching and Development (ABCD®). Den har visat sig påskynda den personliga och affärsmässiga inverkan som coachning ger. Den garanterar att lärandet är aktivt snarare än en teoretisk process.
  • Mätbara resultat. Vårt arbetssätt säkerställer att linjechefer är aktiva inom coachningsprocessen. Det innebär att de aktivt stöder deltagarens utveckling och ger feedback till coachen om specifika utmaningar som deltagaren ställs inför och hur de hanteras i realtid.