Vår organisation

Mercuri Urval är ett ledande bolag inom Executive Search, Professional Recruitment och Talent Advisory. Vi är ett affärsorienterat företag och tror på individuellt ansvar. Därför har vi en platt organisationsstruktur med våra konsulter och deras kunder i centrum. Alla våra team rapporterar till vårt globala huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Vi existerar för att säkerställa att organisationer alltid har rätt människor på plats för att leverera bästa möjliga resultat"

Vi är organiserade som ett internationellt bolag, vilket möjliggör agila och smidiga samarbeten över landsgränser. Vår centralorganisation leder våra Team Leaders, som i sin tur sköter den dagliga verksamheten. Tack vare vår struktur, våra enhetliga processer och vårt övergripande internationella kontor kan vi sömlöst kombinera global räckvidd med lokal expertis. Vi är alltid redo att hjälpa våra kunder, oavsett var i världen de befinner sig.

Stiftelsen Mercuri Urval

Mercuri Urval ägs av en stark och oberoende stiftelse - "Stiftelsen Mercuri Urval". Vi kommer alltid att vara ett oberoende företag som ägs av en oberoende stiftelse. Det säkerställer att Mercuri Urval förblir ett starkt, oberoende och framgångsrikt företag. Stiftelsen kommer alltid vara majoritetsägare i bolaget, vilket innebär att Mercuri Urval inte kan säljas till någon annan.

Partnerskap

Som ett stiftelseägt bolag har Mercuri Urval möjlighet att erbjuda de anställda partnerskap. Att bli partner är en realistisk möjlighet för alla anställda och framtida medarbetare. Beslut om att erbjuda partnerskap tas av stiftelsens styrelse.

Som ett stiftelseägt bolag har vi möjlighet att erbjuda våra anställda partnerskap"

Möjligheten att erbjudas partnerskap baseras bland annat på ett långsiktigt bidrag samt visat engagemang för vårt företag och våra värderingar. De som bidrar mest och är villiga att engagera sig långsiktigt i Mercuri Urval kan erbjudas partnerskap, och får därmed ta del av företagets lönsamhet.

Vårt syfte

Vi existerar för att säkerställa att organisationer alltid har rätt människor på plats för att leverera bästa möjliga resultat.

Vår vision

Att alltid vara förstahandsvalet för varje organisation som söker förbättrade resultat genom att öka prestationen hos sina anställda. Den plats där extraordinära konsulter, kunder och kandidater möts och påverkar varandras yrkesliv positivt.