Styreevaluering

Effektiv virksomhetsstyring bør være høyt på selskapets agenda. Dette fordi styrets beslutninger har sterk påvirkning på selskapets verdi. Forståelse for styrets arbeid og evnen til å ta de riktige avgjørelser, er viktig for langsiktig suksess.

Mercuri Urvals konsulenter som jobber med styre og toppledelse tilbyr en uavhengig og objektiv vurdering av ledelsen. Kontinuerlig forbedring er ikke bare viktig for dem som arbeider på lavere nivåer – det er viktig for alle som arbeider for selskapet. Selv de mest erfarne ledere trenger kontinuerlig læring, både for å lede vellykkede endringsprosesser og for å være et forbilde for resten av organisasjonen.

Det er ikke tilstrekkelig å kun beskrive det du har

Ved hjelp av vårt unike evalueringsprogram kan vi forutsi hvordan det eksisterende eller nye styret vil prestere i fremtiden: Hvordan de vil arbeide med å formulere en strategi, hvordan de vil håndtere risiko og avkastning og hvordan deres preferanser og erfaringer påvirker deres tenkning – på godt og vondt.

Vår styreevaluering er alltid skreddersydd. Vanligvis arbeider vi ut fra følgende problemstillinger:

  • Hva er styrkene og begrensningene til hvert enkelt medlem og for styret som helhet?
  • Hvilken manglede kompetanse og utviklingsområder kan dekkes internt?
  • Hvilke risikoer og muligheter ser vi for bedriften?
  • Hvordan kan styret forbedre resultatene?

Svarene på spørsmål som dette hjelper selskaper til bedre å utnytte dagens muligheter og planlegge sin fremtid bedre. Uansett hvilket spørsmål vi stiller deg, kan du være sikker på praktiske og nyttige resultater.

Resultatet av styreevalueringen

Hver enkelt styreevaluering er unik, med sine egne spesifikke mål. Enten du trenger klare og konkrete anbefalinger til den enkelte eller en mer strategisk innsikt i styrets rolle og bidrag, har våre eksperter nødvendige erfaring og kompetanse for å sikre suksess.