Personvernerklæring

(A) Denne erklæringen

Sammendrag – personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler personopplysninger. Denne erklæringen kan endres eller oppdateres fra tid til annen, så sjekk den regelmessig for oppdateringer.

Denne erklæringen er utstedt av hver av de behandlingsansvarlige enhetene som er oppført på: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/ (samlet kalt "Mercuri Urval", "vi", "oss" og "vår"), og er rettet mot personer utenfor vår organisasjon som vi samhandler med, inkludert medlemmer av vårt profesjonelle nettverk, kandidater, prosjektdeltakere, kunder, besøkende på våre nettsteder, andre brukere av våre tjenester, ansatte hos kunder og leverandører, og besøkende på våre lokaler (samlet kalt "du"). Definerte begreper som brukes i denne erklæringen er forklart i avsnitt (R) nedenfor.

Vi forstår at personvernet ditt er viktig. Denne erklæringen beskriver hvordan vi behandler og beskytter personopplysningene dine i forbindelse med våre ulike forretningsaktiviteter, formålet med behandlingen og dine rettigheter når du velger å la Mercuri Urval behandle personopplysningene dine.

Denne erklæringen kan endres eller oppdateres fra tid til annen for å gjenspeile endringer i vår praksis med hensyn til behandling av personopplysninger, eller endringer i gjeldende lov. Vi oppfordrer deg til å lese denne erklæringen nøye, og til å sjekke denne siden regelmessig for å gjennomgå eventuelle endringer vi kan gjøre i samsvar med vilkårene i denne erklæringen.

Denne erklæringen ble sist oppdatert 2024-02-08. 

(B) Innsamling av personopplysninger

Sammendrag – Innsamling av personopplysninger

Vi samler inn eller innhenter personopplysninger: når disse opplysningene oppgis til oss (f.eks. når du kontakter oss eller når du blir lagt til i vårt profesjonelle nettverk); i løpet av vårt forhold til deg (f.eks. når du blir med i vårt profesjonelle nettverk); når du offentliggjør personopplysninger (f.eks. hvis du legger ut et offentlig innlegg på sosiale medier); når du besøker våre nettsteder; eller når du samhandler med tredjeparts innhold eller annonser på et nettsted. Vi kan også motta personopplysninger om deg fra tredjeparter (f.eks. politimyndigheter).

Innsamling av personopplysninger: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger om deg fra følgende kilder:

 • Opplysninger gitt til oss: Vi innhenter personopplysninger når disse opplysningene oppgis til oss (f.eks. når du blir lagt til i vårt profesjonelle nettverk av kunder, forretningskontakter og kandidater, når du kontakter oss via e-post eller telefon eller på annen måte, når du gir oss visittkortet ditt eller når du sender inn en jobbsøknad).
 • Opplysninger vi innhenter personlig: Vi innhenter personopplysninger under møter, på messer, under besøk fra salgs- eller markedsføringsrepresentanter eller på arrangementer vi deltar på.
 • Samarbeide: Vi innhenter personopplysninger når du samarbeider med oss i forskning eller i en rådgivende/konsulentfunksjon.
 • Relasjonsdata: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger i det vanlige løpet av vårt forhold til deg (f.eks. når vi leverer en tjeneste til deg eller din arbeidsgiver).
 • Opplysninger du offentliggjør eller vi henter fra offentlig tilgjengelige kilder: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger som du åpenbart velger å offentliggjøre, inkludert via sosiale medier (f.eks. kan vi samle inn informasjon fra din(e) sosiale medieprofil(er), hvis du legger ut et offentlig innlegg), eller vi henter dem fra offentlig tilgjengelige kilder.
 • Nettstedsdata: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger når du besøker et av våre nettsteder eller bruker funksjoner eller ressurser som er tilgjengelige på eller gjennom et nettsted.
 • Registreringsinformasjon: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger når du bruker, eller registrerer deg for å bruke, noen av våre nettsteder eller tjenester.
 • Innhold og annonseinformasjon: Hvis du samhandler med tredjeparts innhold eller annonser på et nettsted (inkludert tredjeparts plugins og informasjonskapsler), mottar vi personopplysninger fra den aktuelle tredjepartsleverandøren av slikt innhold eller annonser.
 • Tredjepartsinformasjon: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger fra tredjeparter som oppgir dem til oss (f.eks. aktører som samler inn forretningsinformasjon, referanser fra tidligere arbeidsgivere, oppføringer fra akademiske institusjoner osv.).

(C) Opprettelse av personopplysninger

Sammendrag – Opprettelse av personopplysninger

Vi oppretter personopplysninger om deg (f.eks. registreringer av dine interaksjoner med oss).

Vi oppretter også personopplysninger om deg under visse omstendigheter, for eksempel registreringer av dine interaksjoner med oss og detaljer om dine tidligere interaksjoner med oss. Vi kan også kombinere personopplysninger fra noen av våre nettsteder eller tjenester, inkludert der disse opplysningene samles inn fra ulike enheter.

(D) Kategorier av personopplysninger vi behandler

Oppsummering – Kategorier av personopplysninger vi behandler

Vi behandler: dine personopplysninger (f.eks. navnet ditt); dine kontaktopplysninger (f.eks. adressen din); dine faglige opplysninger (f.eks. CV-en din); opplysninger om undersøkelser eller tester du har deltatt i; demografiske opplysninger (f.eks. alderen din); besøkslogger for våre lokaler; opplysninger om dine samtykker; betalingsopplysninger (f.eks. fakturaadressen din); informasjon om våre nettsteder (f.eks. hvilken type enhet du bruker); opplysninger om arbeidsgiveren din (der det er relevant); informasjon om dine interaksjoner med vårt innhold eller våre annonser, og eventuelle synspunkter eller meninger du gir oss.

Vi behandler følgende kategorier personopplysninger om deg:

 • Personopplysninger: fornavn, foretrukket navn og bilde.
 • Kontaktinformasjon: postadresse, telefonnummer, e-postadresse, opplysninger om personlige assistenter, der det er aktuelt, opplysninger om messenger-app, opplysninger om online-meldinger og opplysninger om sosiale medier.
 • Faglige opplysninger: CV-en din, oppføringer om erfaring og ekspertise, yrkeshistorie, informasjon om kompensasjon og fordeler, informasjon om erfaring, deltakelse i møter, seminarer, rådgivende organer og konferanser, informasjon om ditt profesjonelle forhold til andre personer eller institusjoner, språkferdigheter og andre profesjonelle ferdigheter samt en oppføring av din og bedriftenss historie med Mercuri Urval.
 • Undersøkelses- og testdata: registre over utførte undersøkelser, tester og vurderinger; registre over tilbakemeldinger fra undersøkelser, tester og vurderinger; registre over fremgang; og analyse av egnethet for generelle eller spesifikke roller hos kunder.
 • Demografisk informasjon: kjønn, fødselsdato/alder, nasjonalitet, tiltale, tittel og språkpreferanser.
 • Besøkslogger: registreringer av besøk i våre lokaler.
 • Samtykkeregistreringer: registreringer av eventuelle samtykker du har gitt, sammen med dato og klokkeslett, samtykkemetoder og all relatert informasjon (f.eks. emnet for samtykket).
 • Betalingsinformasjon: fakturainformasjon, betalingsinformasjon, fakturaadresse, betalingsmåte, bankkontonummer eller kredittkortnummer, kortinnehaverens eller kontoinnehaverens navn, kort- eller kontosikkerhetsopplysninger, kortets "gyldig fra"-dato, kortets utløpsdato, BACS-opplysninger, SWIFT-opplysninger, IBAN-opplysninger, betalingsbeløp, betalingsdato og registrering av sjekker.
 • Data relatert til våre nettsteder: enhetstype, operativsystem, nettlesertype, nettleserinnstillinger, IP-adresse, språkinnstillinger, datoer og tidspunkter for tilkobling til et nettsted, brukernavn, passord, sikkerhetspåloggingsopplysninger, bruksdata og samlet statistisk informasjon.
 • Opplysninger om arbeidsgiver: der du samhandler med oss i din egenskap av ansatt hos en tredjepart; og navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til arbeidsgiveren din, i den grad det er relevant.
 • Innholds- og annonsedata: registreringer av dine interaksjoner med vår nettbaserte annonsering og innhold, registreringer av annonsering og innhold som vises på sider som vises for deg, og enhver interaksjon du kan ha hatt med slikt innhold eller reklame (f.eks. musepeker, museklikk, alle skjemaer du fyller ut helt eller delvis) og alle berøringsskjerminteraksjoner.
 • Synspunkter og meninger: alle synspunkter og meninger som du velger å sende til oss, eller offentlig legge ut om oss på sosiale medier.

(E) Sensitive personopplysninger

Oppsummering – Sensitive personopplysninger

Vi søker ikke å samle inn eller på annen måte behandle sensitive personopplysninger. Når vi må behandle sensitive personopplysninger for et legitimt formål, gjør vi det i samsvar med gjeldende lov.

Vi søker ikke å samle inn eller på annen måte behandle sensitive personopplysninger i den vanlige virksomheten vår. Når det av en eller annen grunn blir nødvendig å behandle dine sensitive personopplysninger, baserer vi oss på ett av følgende juridiske grunnlag:

 • Påvisning og forebygging av kriminalitet: Vi kan behandle dine sensitive personopplysninger når behandlingen er nødvendig for å oppdage eller forebygge kriminalitet (f.eks. forebygging av svindel);
 • Etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav: Vi kan behandle dine sensitive personopplysninger når behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; eller
 • Samtykke: Vi kan behandle dine sensitive personopplysninger når vi, i samsvar med gjeldende lov, har innhentet ditt uttrykkelige samtykke før vi behandler dine sensitive personopplysninger (dette juridiske grunnlaget brukes bare i forbindelse med behandling som er helt frivillig – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte). Dette kan omfatte kognitive tester, personlighetstester, bakgrunnssjekker, strafferegistersjekker og behandling av tilbakemeldinger fra intervjuer, undersøkelser, tester eller vurderinger, som beskrevet i denne erklæringen.

Hvis du oppgir sensitive personopplysninger til oss, må du sikre at det er lovlig for deg å oppgi slike opplysninger til oss, og du må sikre at et gyldig juridisk grunnlag gjelder for behandlingen av disse sensitive personopplysningene.

(F) Formål med behandlingen og juridisk grunnlag for behandlingen

Sammendrag – Formål med behandling og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler personopplysninger for følgende formål: levere våre nettsteder og tjenester til deg; drive vår virksomhet; kommunisere med deg; administrere våre IT-systemer; helse og sikkerhet; økonomistyring; gjennomføre undersøkelser; ivareta sikkerheten til våre lokaler og systemer; gjennomføre undersøkelser der det er nødvendig; samsvar med gjeldende lov; forbedre våre nettsteder og tjenester; samsvarskontroller; svindelforebygging; etablere, utøve og forsvare juridiske krav; samt rekruttering og jobbsøknader.

Formålene med å behandler kategoriene av personopplysninger som er identifisert i avsnitt (D) ovenfor, underlagt gjeldende lov, og det juridiske grunnlaget vi utfører slik behandling på, er som følger:

 

Formålet med behandlingen

Rettslig grunnlag for behandlingen

Kategorier av personopplysninger

 • Drive våre profesjonelle nettverk: bygge og vedlikeholde profesjonelle relasjoner og vårt profesjonelle nettverk av kunder og forretningskontakter; drive og vedlikeholde vårt Executive Candidate-nettverk.
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen for å opprettholde vårt profesjonelle nettverk av kunder og forretningskontakter (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelle opplysninger
 • Opplysninger om arbeidsgiver

 

 • Søketjenester for ledelsen: opprette og foreslå søkerlister og innstillingslister; levere tjenester og anbefalinger til kunder; arrangere intervjuer; undersøkelser, testing og vurderinger; og gi coaching og opplæring.
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å levere søketjenester til deg og kundene våre (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller
 • vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette juridiske grunnlaget brukes bare i forbindelse med helt frivillig behandling – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelle opplysninger
 • Undersøkelses- og testdata
 • Demografiske opplysninger
 • Opplysninger om arbeidsgiver
 • Samtykkedokumenter
 • Tilbakemeldinger
 • Ledelsesrådgivningstjenester: levere tjenester, inkludert undersøkelser, testing og vurderinger, og gi coaching og opplæring.
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å levere ledelsesrådgivningstjenester til deg og kundene våre (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller
 • vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette juridiske grunnlaget brukes bare i forbindelse med helt frivillig behandling – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelle opplysninger
 • Undersøkelses- og testdata
 • Demografiske opplysninger
 • Opplysninger om arbeidsgiver
 • Samtykkedokumenter
 • Tilbakemeldinger
 • Levere nettsteder og tjenester til deg: levere våre nettsteder, gi tilgang til tjenester via våre nettsteder, levere reklameartikler på forespørsel og kommunisere med deg i forbindelse med disse nettstedene eller tjenestene.
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å levere våre nettsteder eller tjenester (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller
 • vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette juridiske grunnlaget brukes bare i forbindelse med helt frivillig behandling – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Demografiske opplysninger
 • Samtykkedokumenter
 • Data knyttet til nettstedene
 • Innhold og reklamedata
 • Tilbakemeldinger
 • Samsvarskontroller: oppfylle våre lovpålagte samsvarsforpliktelser, «Kjenn din kunde»-kontroller og bekreftelse og verifisering av din identitet, bruk av kredittopplysningsbyråer og screening mot sanksjonslister fra myndigheter og/eller politimyndigheter og andre juridiske restriksjoner.
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse, eller
 • Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt som du har inngått med oss, eller for å iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; eller
 • vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å oppfylle våre regulatoriske og samsvarsforpliktelser (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller
 • vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette juridiske grunnlaget brukes bare i forbindelse med helt frivillig behandling – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelle opplysninger
 • Samtykkedokumenter
 • Betalingsopplysninger
 • Opplysninger om arbeidsgiver
 • Resultater av samsvarskontrollene
 • Drive virksomheten vår: drive og administrere nettstedene og tjenestene våre; levere innhold til deg; vise reklame og annen informasjon til deg; kommunisere og samhandle med deg via nettstedene eller tjenestene våre; og varsle deg om endringer på noen av nettstedene eller tjenestene.
 • Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt som du har inngått med oss, eller for å iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; eller
 • vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å levere nettstedene våre eller tjenestene våre til deg (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller
 • vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette juridiske grunnlaget brukes bare i forbindelse med helt frivillig behandling – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Samtykkedokumenter
 • Betalingsopplysninger
 • Data knyttet til nettstedene
 • Innhold og reklamedata

 

 • Planlegging: organisasjonsplanlegging; etterfølgerplanlegging; foreta endringer i arten og omfanget av driften eller virksomheten vår; fusjoner, oppkjøp, oppløsninger, oppsplittinger, avviklinger, salg av aktiva, avhendinger, omorganiseringer og lignende endringer i selskapsstruktur.
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å planlegge den fremtidige driften av virksomheten vår (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelle opplysninger
 • Demografiske opplysninger
 • Data knyttet til nettstedene
 • Opplysninger om arbeidsgiver
 • Innhold og reklamedata
 • Tilbakemeldinger

 

 • Kommunikasjon og markedsføring: Kommunisere med deg på alle måter (inkludert via e-post, telefon, tekstmelding, sosiale medier, post eller personlig) for å levere vår oppdragserklæring, Mercuri Urval Executive Inspiration-artikler og andre nyheter og annen informasjon du kan være interessert i, alltid underlagt innhenting av ditt forhåndssamtykke i den grad det kreves i henhold til gjeldende lov; tilpassing av våre nettsteder, produkter og tjenester for deg; vedlikeholde og oppdatere kontaktinformasjonen din der det er hensiktsmessig; innhente forhåndssamtykke der det er nødvendig; muliggjøre og registrere ditt valg om å reservere deg eller melde deg av, der det er aktuelt.
 • Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt som du har inngått med oss, eller for å iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; eller
 • vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å kontakte deg, alltid i samsvar med gjeldende lov (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller
 • vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette juridiske grunnlaget brukes bare i forbindelse med helt frivillig behandling – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Undersøkelses- og testdata
 • Demografiske opplysninger
 • Samtykkedokumenter
 • Data knyttet til nettstedene
 • Innhold og reklamedata
 • Tilbakemeldinger
 • Administrasjon av IT-systemer: styring og drift av vår kommunikasjon, IT og sikkerhetssystemer; sikker lagring av personopplysninger; og revisjoner (inkludert sikkerhetsrevisjoner) og overvåking av slike systemer.
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse, eller
 • vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen for å administrere og vedlikeholde våre kommunikasjons- og IT-systemer (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelle opplysninger
 • Undersøkelses- og testdata
 • Demografiske opplysninger
 • Samtykkedokumenter
 • Betalingsopplysninger
 • Data knyttet til nettstedene
 • Opplysninger om arbeidsgiver
 • Innhold og reklamedata
 • Tilbakemeldinger
 • Helse og sikkerhet: helse- og sikkerhetsvurderinger og dokumentasjon; å sørge for et trygt og sikkert miljø i våre lokaler; og samsvar med relaterte juridiske forpliktelser.
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse, eller
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen for å sikre et trygt miljø i våre lokaler (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller
 • Behandlingen er nødvendig for å beskytte den enkeltes vitale interesser.
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Besøkslogger
 • Økonomistyring: salg, økonomi, bedriftsrevisjon og leverandørstyring.
 • Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt som du har inngått med oss, eller for å iverksette tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; eller
 • vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å administrere og drive vår økonomiske virksomhet (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Betalingsopplysninger
 • Undersøkelser: kommunisere med deg for å innhente dine synspunkter på nettstedene eller tjenestene våre.
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å gjennomføre undersøkelser, tilfredshetsrapporter og markedsundersøkelser (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller
 • vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette juridiske grunnlaget brukes bare i forbindelse med helt frivillig behandling – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte).
 • Personopplysninger
 • Undersøkelses- og testdata
 • Samtykkedokumenter
 • Tilbakemeldinger
 • Sikkerhet: fysisk sikkerhet i våre lokaler (inkludert registreringer av besøk lokalene); opptak fra overvåkingskamera; og elektronisk sikkerhet (inkludert påloggingsregistreringer og tilgangsopplysninger).
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse, eller
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen for å sikre den fysiske og elektroniske sikkerheten til virksomheten og lokalene våre (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Besøkslogger
 • Etterforskning: oppdage, undersøke og forebygge brudd på retningslinjer og kriminelle handlinger, i samsvar med gjeldende lov.
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse, eller
 • vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å oppdage og beskytte mot brudd på våre retningslinjer og gjeldende lover (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelle opplysninger
 • Besøkslogger
 • Betalingsopplysninger
 • Data knyttet til nettstedene
 • Opplysninger om arbeidsgiver
 • Juridisk samsvar: samsvar med våre juridiske og regulatoriske forpliktelser i henhold til gjeldende lov.
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelle opplysninger
 • Besøkslogger
 • Betalingsopplysninger
 • Data knyttet til nettstedene
 • Opplysninger om arbeidsgiver
 • Forbedring av nettstedene og tjenestene våre: identifisere problemer med nettstedene eller tjenestene våre, planlegge forbedringer av nettstedene eller tjenestene våre og opprette nye nettsteder eller tjenester.
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å forbedre nettstedene eller tjenestene våre (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller
 • vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette juridiske grunnlaget brukes bare i forbindelse med helt frivillig behandling – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Undersøkelses- og testdata
 • Demografiske opplysninger
 • Samtykkedokumenter
 • Data knyttet til nettstedene
 • Innhold og reklamedata
 • Tilbakemeldinger

 

 • Svindelforebygging: Oppdage, forebygge og undersøke svindel.
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse (spesielt med hensyn til gjeldende arbeidsrett); eller
 • vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å oppdage og beskytte mot svindel (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelle opplysninger
 • Besøkslogger
 • Betalingsopplysninger
 • Data knyttet til nettstedene
 • Opplysninger om arbeidsgiver
 • Etablering, utøvelse og forsvar av juridiske krav: håndtering av juridiske krav; etablering av fakta og krav, inkludert innsamling, gjennomgang og produksjon av dokumenter, fakta, bevis og vitneutsagn; utøvelse og forsvar av juridiske rettigheter og krav, inkludert formelle rettslige forer.

 

 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse;
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller
 • Behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav.
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelle opplysninger
 • Undersøkelses- og testdata
 • Demografiske opplysninger
 • Besøkslogger
 • Samtykkedokumenter
 • Betalingsopplysninger
 • Data knyttet til nettstedene
 • Opplysninger om arbeidsgiver
 • Innhold og reklamedata
 • Tilbakemeldinger
 • Rekruttering og jobbsøknader: rekrutteringsaktiviteter, annonsering av stillinger, intervjuaktiviteter, analyse av egnethet for den relevante stillingen, registrering av ansettelsesbeslutninger, informasjon om tilbud og aksept.
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse (spesielt med hensyn til gjeldende arbeidsrett); eller
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med tanke på rekrutteringsaktiviteter og håndtering av jobbsøknader (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller
 • vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette juridiske grunnlaget brukes bare i forbindelse med helt frivillig behandling – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte).
 • Personopplysninger
 • Kontaktinformasjon
 • Profesjonelle opplysninger
 • Undersøkelses- og testdata
 • Demografiske opplysninger
 • Besøkslogger
 • Samtykkedokumenter
 • Betalingsopplysninger
 • Data knyttet til nettstedene
 • Opplysninger om arbeidsgiver
 • Innhold og reklamedata
 • Tilbakemeldinger
 • Mangfoldsovervåking: opprette aggregert statistikk om mangfoldet av kandidater i forhold til bestemte roller eller felt; gjennomføre studier om likestilling; hjelpe kunder med å oppnå sine mangfoldsmål; spore resultatet av arbeidet med inkludering.
 • Vi har en legitim interesse i å utføre behandlingen med det formål å overvåke mangfoldet blant kandidater (i den grad en slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller
 • vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette juridiske grunnlaget brukes bare i forbindelse med helt frivillig behandling – det brukes ikke til behandling som er nødvendig eller obligatorisk på noen måte).
 • Personopplysninger
 • Demografiske opplysninger
 • Samtykkedokumenter
 • Tilbakemeldinger

(G) Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Sammendrag – Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi utleverer personopplysninger til: våre kunder, juridiske og regulatoriske myndigheter; eksterne rådgivere; databehandlere; enhver part som er nødvendig i forbindelse med juridiske prosesser; enhver part som er nødvendig for å undersøke, oppdage eller forhindre kriminelle handlinger; enhver kjøper av vår virksomhet; og eventuelle tredjepartsleverandører av annonser, plugins eller innhold som brukes på nettstedene våre.

Vi utleverer personopplysninger til andre enheter i Mercuri Urval-gruppen for legitime forretningsformål og drift av nettstedene eller tjenestene våre til deg, i samsvar med gjeldende lov. I tillegg utleverer vi personopplysninger til:

 • deg og, der det er aktuelt, dine utnevnte representanter;
 • kundene våre for å levere tjenestene våre til dem og deg;
 • juridiske og regulatoriske myndigheter, på forespørsel eller for å rapportere faktiske eller mistenkte brudd på gjeldende lover eller forskrifter;
 • regnskapsførere, revisorer, konsulenter, advokater og andre eksterne profesjonelle rådgivere til Mercuri Urval, underlagt bindende kontraktsmessige taushetsplikter;
 • tredjepartsbehandlere (som leverandører av betalingstjenester osv.) hvor som helst i verden, underlagt kravene som er nevnt nedenfor i dette avsnittet (G);
 • enhver relevant part, tilsynsorgan, offentlig myndighet, politimyndighet eller domstol, i den grad det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav;
 • alle relevante parter, tilsynsorganer, statlige myndigheter, politimyndigheter eller domstoler, med det formål å forebygge, etterforske, oppdage eller påtale kriminelle handlinger eller utførelse av strafferettslige sanksjoner;
 • alle relevante tredjeparts overtakere eller etterfølgere i tilfelle vi selger eller overfører hele eller en relevant del av vår virksomhet eller våre aktiva (inkludert i tilfelle reorganisering, oppløsning eller avvikling); og
 • alle relevante tredjepartsleverandører, der nettstedene våre bruker tredjepartsverktøy, plugins eller innhold. Hvis du velger å samhandle med slike annonser, plugins eller innhold, kan personopplysningene dine bli delt med den relevante tredjepartsleverandøren. Vi anbefaler at du leser tredjepartens personvernerklæring før du samhandler med deres annonser, plugins eller innhold.

Hvis vi engasjerer en tredjepartsdatabehandler til å behandle personopplysningene dine, vil databehandleren være underlagt bindende kontraktsmessige forpliktelser til å: (i) kun behandle personopplysningene i samsvar med våre skriftlige instruksjoner, og (ii) iverksette tiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysningene, sammen med eventuelle tilleggskrav i henhold til gjeldende lov.

(H) Internasjonal overføring av personopplysninger

Sammendrag – Internasjonal overføring av personopplysninger

Vi overfører personopplysninger til mottakere i andre land. Når vi overfører personopplysninger fra Storbritannia eller EØS til en mottaker utenfor Storbritannia eller EØS (hvis aktuelt) som ikke er i en adekvat jurisdiksjon, gjør vi det på grunnlag av standard kontraktsklausuler eller konserninterne dataoverføringsavtaler.

På grunn av virksomhetens internasjonale natur overfører vi personopplysninger innenfor Mercuri Urval-konsernet og til tredjeparter som nevnt i avsnitt (G) ovenfor, i forbindelse med formålene som er angitt i denne erklæringen. Av denne grunn overfører vi personopplysninger til andre land som kan ha andre lover og krav til overholdelse av personvern enn de som gjelder i landet der du befinner deg.

Hvis et unntak eller unntak gjelder (f.eks. der en overføring er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav), kan vi stole på det unntaket eller unntaket, etter behov. Der ingen unntak eller unntak gjelder, og vi overfører dine personopplysninger fra Storbritannia eller EØS til mottakere utenfor Storbritannia eller EØS (hvis aktuelt) som ikke er i adekvate jurisdiksjoner, gjør vi det på grunnlag av standard kontraktsklausuler eller konserninterne dataoverføringsavtaler. Du har rett til å be om en kopi av disse dokumentene ved å bruke kontaktopplysningene i avsnitt (Q) nedenfor.

Vær oppmerksom på at når du overfører personopplysninger direkte til en Mercuri Urval-enhet som er etablert utenfor Storbritannia eller EØS (hvis aktuelt), er vi ikke ansvarlige for overføringen av personopplysningene dine. Vi vil likevel behandle dine personopplysninger fra det tidspunktet vi mottar disse opplysningene, i samsvar med bestemmelsene i denne personvernerklæringen.

(I) Personvern

Oppsummering – Personvern

Vi iverksetter hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. Sørg for at alle personopplysninger du sender til oss, blir sendt på en sikker måte.

Vi har implementert hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert offentliggjøring, uautorisert tilgang og andre ulovlige eller uautoriserte former for behandling, i samsvar med gjeldende lov.

Siden Internett er et åpent system, er overføringen av informasjon via Internett ikke helt sikker. Selv om vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til opplysninger som overføres til oss via Internett – enhver slik overføring skjer på egen risiko, og du er ansvarlig for å sikre at alle personopplysninger du sender til oss, sendes på en sikker måte.

(J) Datanøyaktighet

Oppsummering – Datanøyaktighet

Vi iverksetter alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine holdes nøyaktige og oppdaterte, og slettes eller korrigeres hvis vi blir oppmerksomme på unøyaktigheter.

Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at:

 • personopplysninger som vi behandler, er nøyaktige og, der det er nødvendig, holdes oppdaterte; og
 • alle dine personopplysninger som vi behandler som er unøyaktige (med tanke på formålene de behandles for), slettes eller korrigeres umiddelbart.

Fra tid til annen kan vi be deg om å bekrefte at personopplysningene dine er riktige.

(K) Dataminimering

Oppsummering – Dataminimering

Vi iverksetter alle rimelige tiltak for å begrense mengden personopplysninger vi behandler, til det som er nødvendig.

Vi iverksetter alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysninger som vi behandler, er begrenset til de personopplysningene som med rimelighet er nødvendige i forbindelse med formålene som er angitt i denne erklæringen.

(L) Lagring av data

Oppsummering – Datalagring

Vi iverksetter alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine bare oppbevares så lenge det er nødvendig i forbindelse med et lovlig formål.

Vi iverksetter alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysninger bare behandles i den minimumsperioden som er nødvendig for formålene som er angitt i denne erklæringen. Kriteriene for hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine, er som følger:

(1) Vi vil oppbevare personopplysninger i en form som kun tillater identifisering så lenge:

(a) vi opprettholder et løpende forhold til deg (f.eks. der du er en kandidat i vårt Executive Candidate-nettverk); eller

(b) personopplysningene er nødvendige i forbindelse med de lovlige formålene som er angitt i denne erklæringen, som vi har et gyldig juridisk grunnlag for (f.eks. når personopplysningene er del av en kontrakt mellom oss og arbeidsgiveren din, og vi har en legitim interesse i å behandle disse personopplysningene for å drive virksomheten vår og oppfylle våre forpliktelser i henhold til denne kontrakten; eller når vi har en juridisk forpliktelse til å oppbevare personopplysningene dine ),

og:

(2) i tillegg fortsetter vi, hvis det fremsettes relevante juridiske krav, å behandle personopplysninger i den ekstra tiden som er nødvendige i forbindelse med det aktuelle kravet.

Når periodene i paragraf (1)og (2) ovenfor, hver i den grad det er aktuelt, er avsluttet, vil vi enten:

 • slette eller destruere de relevante personopplysningene permanent, eller
 • anonymisere relevante personopplysninger.

(M) Dine juridiske rettigheter

Sammendrag – Dine juridiske rettigheter

I henhold til gjeldende lov kan du ha en rekke rettigheter, inkludert: rett til ikke å oppgi personopplysninger til oss; rett til tilgang til personopplysningene dine; rett til å be om korrigering av unøyaktigheter; rett til å be om sletting eller begrensning av behandling av dine personopplysninger; rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene; rett til å få personopplysningene overført til en annen behandlingsansvarlig; rett til å trekke tilbake samtykke; og rett til å klage til Datatilsynet. I noen tilfeller vil det være nødvendig å dokumentere identiteten din før vi kan utøve disse rettighetene.

I henhold til gjeldende lov kan du ha følgende rettigheter med hensyn til behandling av dine relevante personopplysninger:

 • Rett til ikke å oppgi personopplysninger til oss (vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke vil være i stand til å gi deg full nytte av nettstedene eller tjenestene våre hvis du ikke oppgir personopplysningene dine til oss – f.eks. kan det hende at vi ikke kan behandle forespørsler uten de nødvendige opplysningene);
 • Rett til å be om tilgang til, eller kopier av, dine relevante personopplysninger, sammen med informasjon om typen, behandlingen og offentliggjøringen av disse relevante personopplysningene;
 • Rett til å be om korrigering av eventuelle unøyaktigheter i relevante personopplysninger;
 • Rett til å be om, av legitime grunner:
  • sletting av relevante personopplysninger; eller
  • begrensning av behandling av dine relevante personopplysninger;
 • Rett til å få visse relevante personopplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, i den grad det er aktuelt;
 • Der vi behandler dine relevante personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, rett til å trekke tilbake samtykket (merk at slik tilbaketrekking ikke påvirker lovligheten av behandling som er utført før datoen vi mottar varsel om slik tilbaketrekking, og ikke hindrer behandling av personopplysningene basert på andre tilgjengelige juridiske grunnlag); og
 • Rett til å klage på behandlingen av relevante personopplysninger til en datatilsynsmyndighet (spesielt i forhold til Storbritannia, Information Commissioner's Office (https://ico.org.UK/ ) eller i forhold til EU, Datatilsynet i EU-medlemslandet der du bor eller arbeider, eller der den påståtte overtredelsen fant sted (se listen her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en ), hvis aktuelt).
I henhold til gjeldende lov kan du også ha følgende tilleggsrettigheter med hensyn til behandlingen av dine relevante personopplysninger:

• Rett til å protestere, på grunnlag av din særlige situasjon, på behandlingen av relevante personopplysninger av oss eller på våre vegne, der slik behandling er basert på artikkel 6(1)(e) (offentlig interesse) eller 6(1)(f) (berettiget interesse) i GDPR / UK GDPR; og

• Rett til å protestere på behandlingen av relevante personopplysninger av oss eller på våre vegne for direkte markedsføringsformål.

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

For å utøve en eller flere av disse rettighetene, eller for å stille et spørsmål om disse rettighetene eller andre bestemmelser i denne erklæringen, eller om vår behandling av personopplysningene dine, kan du bruke kontaktopplysningene i avsnitt (Q) nedenfor. Vær oppmerksom på at:

 • det i noen tilfeller vil være nødvendig å fremlegge bevis på identiteten din før vi kan utøve disse rettighetene; og
 • der forespørselen din krever fastsettelse av ytterligere fakta (f.eks. en fastsettelse av om noen behandling er i strid med gjeldende lov), vil vi undersøke forespørselen rimelig raskt, før vi avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes.

(N) Informasjonskapsler og lignende teknologier

Sammendrag – Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi behandler personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier. Du finner mer informasjon i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

Når du besøker et nettsted, vil vi vanligvis plassere informasjonskapsler på enheten din, eller lese informasjonskapsler som allerede er på enheten din, forutsatt at vi alltid innhenter ditt samtykke, der det kreves, i samsvar med gjeldende lov. Vi bruker informasjonskapsler til å registrere informasjon om enheten din, nettleseren din og i noen tilfeller dine preferanser og nettvaner. Vi behandler personopplysninger gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier i samsvar med våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

(O) Vilkår for bruk

Oppsummering – Vilkår for bruk

Våre Vilkår for bruk styrer all bruk av våre nettsteder og våre tjenester.

All bruk av våre nettsteder eller tjenester er underlagt våre Vilkår for bruk. Vi anbefaler at du gjennomgår vilkårene for bruk regelmessig for å gå gjennom eventuelle endringer vi kan gjøre fra tid til annen.

(P) Direktemarkedsføring

Oppsummering – Direktemarkedsføring

Vi behandler personopplysninger for å kontakte deg med informasjon om nettsteder eller tjenester som kan være av interesse for deg. Du kan når som helst melde deg av gratis.

Vi behandler personopplysninger for å kontakte deg via e-post, telefon, direktepost eller andre kommunikasjonsformater for å gi deg informasjon om nettsteder eller tjenester som kan være av interesse for deg, for å sende deg vårt oppdragsbrev eller vår Mercuri Urval Executive Inspiration hvis du velger å motta dem. Vi kan også behandle personopplysninger for å vise innhold som er skreddersydd for din bruk av våre nettsteder eller tjenester. Hvis vi leverer nettsteder eller tjenester til deg, kan vi sende eller vise deg informasjon om våre nettsteder eller tjenester, kommende kampanjer og annen informasjon som kan være av interesse for deg, inkludert ved å bruke kontaktopplysningene du har oppgitt til oss, eller andre hensiktsmessige midler, alltid underlagt ditt forhåndssamtykke i den grad det kreves i henhold til gjeldende lov.

Du kan når som helst melde deg av vår kampanje-e-postliste ved å klikke på avmeldingslenken som er inkludert i all elektronisk kampanjekommunikasjon vi sender, eller ved å sende en e-post til gdpr.int@mercuriurval.com. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 2 uker å behandle forespørselen om å avslutte abonnementet. I løpet av denne tiden kan det hende du fortsatt mottar kommunikasjon fra oss. Etter at du har avsluttet abonnementet, vil vi ikke sende deg flere kampanje-e-poster. Imidlertid vil vi i noen tilfeller fortsette å kontakte deg i den grad det er nødvendig for formålet med nettsteder eller tjenester du har bedt om.

(Q) Informasjon om behandlingsansvarlige

Oppsummering – Informasjon om behandlingsansvarlige

Det finnes flere Mercuri Urval-enheter som fungerer som behandlingsansvarlige i henhold til denne erklæringen, og som er oppført på nettstedet vårt.

I denne erklæringen er de relevante behandlingsansvarlige oppført på https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/ 

Kontaktinformasjonen til vår personvernansvarlige er:

Navn: Lene Juul Pedersen
E-post: gdpr.int@mercuriurval.com
Telefon: +45 50707048

(R) Definisjoner

 • "Tilstrekkelig jurisdiksjon" betyr en jurisdiksjon som er formelt utpekt av EU-kommisjonen til å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger.
 • "Informasjonskapsel" (cookie) er en liten fil som plasseres på enheten din når du besøker et nettsted (inkludert våre nettsteder). En referanse til en "informasjonskapsel" i denne erklæringen omfatter analoge teknologier som skjulte sporingsbilder (web beacons) og tydelige GIF-er.
 • "Behandlingsansvarlig" er den enheten som bestemmer hvordan og hvorfor personopplysninger behandles. I mange jurisdiksjoner har behandlingsansvarlig det primære ansvaret for å overholde gjeldende personvernlover.
 • "Personvernmyndighet" er en uavhengig, offentlig myndighet som juridisk har som oppgave å overvåke samsvar med gjeldende personvernlover.
 • "EØS" betyr Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
 • "GDPR" betyr Den europeiske personvernforordningen (EU) 2016/679.
 • "Personopplysninger" er informasjon som handler om en enkeltperson, eller som en enkeltperson kan identifiseres direkte eller indirekte ut fra, spesielt ved henvisning til en identifikator som et navn, et personnummer, stedsdata, en nettbasert identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til personen.
 • "Behandle", "Behandling" eller "Behandlet" betyr alt som gjøres med personopplysninger, uavhengig av om det gjøres ved hjelp av automatiserte midler, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, uthenting, konsultasjon, bruk, offentliggjøring ved overføring, spredning eller på annen måte tilgjengeliggjøring, tilpasning eller kombinasjon, begrensning, sletting eller destruksjon.
 • "Databehandler" er enhver person eller enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig (annet enn ansatte hos behandlingsansvarlig).
 • "Profilering" er enhver form for automatisert behandling av personopplysninger, som består av bruk av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutsi aspekter knyttet til den fysiske personens ytelse på jobben, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser.
 • "Relevante personopplysninger" er personopplysninger som vi er behandlingsansvarlig for.
 • "Sensitive personopplysninger" er personopplysninger om rase eller etnisitet, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, biometriske data, fysisk eller psykisk helse, seksuelt liv, faktiske eller påståtte kriminelle handlinger eller straffer, nasjonalt identifikasjonsnummer eller annen informasjon som anses som sensitiv i henhold til gjeldende lov.
 • "Standard kontraktsklausuler" betyr standard overføringsklausuler vedtatt av EU-kommisjonen eller vedtatt av en personvernmyndighet og godkjent av EU-kommisjonen.
 • "Nettsted" er alle nettsteder som drives eller vedlikeholdes av oss eller på våre vegne.
 • "UK GDPR" betyr GDPR som en del av lovene som gjelder i Storbritannia i henhold til avsnitt 3 i EU (tilbaketrekkingsloven) 2018, og som anvendt og endret av vedlegg 2 i Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/419) eller som endret fra tid til annen av andre lover som gjelder i Storbritannia).
 • "Storbritannias internasjonale dataoverføringsavtale" betyr malen for overføringsavtalen som ble vedtatt av Storbritannias informasjonskommisjon 21. mars 2022.