Erklæring vedrørende personvern

Informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data

Sist oppdatert: 2021/10/27

Introduksjon

Dette er en personvernserklæring for selskaper innenfor Mercuri Urval Group (samlet “Mercuri Urval”, “oss” eller “vi”). For detaljer om Mercuri Urval Group, se: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

Vi forstår at ditt personvern er viktig. Denne personvernserklæringen beskriver hvordan vi behandler og sikrer dine personopplysninger innenfor våre forretningsaktiviteter, viser formålet med vår behandling og dine rettigheter når du velger å la Mercuri Urval behandle dine personopplysninger.

Hvilke data vi samler inn, og hvordan det brukes

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med ulike forretningsaktiviteter.

Behandling av dine personopplysninger
Som en del av vårt nettverk av kunder/oppdragsgivere og forretningskontakter vil vi behandle dine kontaktopplysninger og vår historikk med deg / din virksomhet på en profesjonell måte.
Dine data kan leveres til deg / din bedrift eller hentes fra offentlige tilgjengelige kilder.

Behandlingen vår er basert på legitim interesse, jfr. GDPR art.6.1 (f), siden vi tror det er i din interesse å være i vårt forretningsnettverk, slik at vi kan danne partnerskap for å hjelpe enkeltpersoner, team og organisasjoner til å prestere bedre.

Vi behandler bare personopplysningene dine så lenge du er i vårt forretningsnettverk. Dersom selskapet ditt ikke lenger er kunde hos Mercuri Urval, eller hvis vi ikke har hatt kontakt i en periode på 24 måneder, vil dine personopplysninger automatisk bli slettet.

Hva skjer når du blir med i Executive Candidate Network?
Når du velger å bli med i vårt Executive Candidate Network ved å registrere din CV i vår CV database, kan du bli inkludert i diskre søknadsprosesser som kan være relevate for deg. Dette gjør at vi kan gi deg informasjon om relevate Executive Search-oppdrag som Mercuri Urval administrerer på vegne av våre kunder.

Rettsgrunnlaget for behandlingen er samtykke jfr. GDPR artikkel 6.1 (a). Les mer her.

Les også samtykkeinformasjonen, inkludert oppbevaringsperioden for samtykke, her.

Informasjon om relevante stillinger
For at Mercuri Urval skal kunne informere deg om relevante stillinger, må vi registrere din e-postadresse, jobbpreferanser og hvor ofte du ønsker motta denne informasjonen. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er en kontrakt jfr. GDPR art. 6.1 (b).

Du kan selvfølgelig til enhver tid melde deg av ved å følge instruksjonene i e-posten vi sender deg, eller ved å kontakte oss. Les mer her.

Mercuri Urval Executive inspirasjonsartikler
Executive Inspiration fra Mercuri Urval gir deg lenker med tilgang til håndplukkede artikler av interesse for vårt nettverk. For å tilby denne tjenesten behandler vi kontaktdataene (navn, firma og e-postadresse) som du sender inn når du registrerer deg for å motta Mercuri Urval Executive Inspiration. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er en kontrakt jfr. GDPR art. 6.1 (b).

Tjenesten leveres av Mercuri Urvals forretningspartner S4K Research som handler på grunnlag av en databehandleravtale.

Du kan selvfølgelig avslutte abonnementet på Executive Inspiration fra Mercuri Urval når du ønsker, ved å følge instruksjonene i den månedlige e-posten eller ved å kontakte oss. Les mer her.

Nettstedet vårt
Som mange nettsteder bruker vi " cookies" for å samle inn informasjon. Cookies er filer med små mengder data, som kan inneholde en anonym unik identifikator. Cookies sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på datamaskinens harddisk. Hvis du vil vite om hvordan vi bruker cookies, kan du klikke her.

Personopplysninger via vårt nettstedet og når tar kontakt med deg
På nettstedet vårt har du muligheten til å oppgi dine kontaktopplysninger, f.eks. navn, stilling, e-postadresse, telefonnummer etc hvis du ønsker å bli kontaktet for å diskutere eventuelle jobbmuligheter eller for å svare på spørsmål angående vår virksomhet. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er en kontrakt jfr. GDPR art.6.1(b).

Oppbevaringsperiode: Vi oppbevarer denne informasjonen så lenge det er nødvendig med tanke på formålet med behandlingen. Les mer her.

Søknad på stillinger via våre nettsider
Vi publiserer stillinger på våre nettsider som kan være av interesse for deg. Hvis du velger å søke på en stilling, behandler vi informasjonen inkludert søknad og CV som du gir oss. Rettsgrunnlaget for behandling er samtykke jfr. GDPR article 6.1 (a).

Du finner våre publiserte stillinger her.

Les mer om samtykke og oppbevaringsperioden her.

Mercuri Urval kandidatvurdering og elektroniske testverktøy
Vår vurderingsmetode består vanligvis av:

  • Elektronisk ferdigstillelse av Mercuri Urvals Personal Inventory
  • Elektronisk gjennomføring av kognitive øvelser
  • Innhenting av relevant biografisk - og erfaringsinformasjon
  • Et grundig en-til-en intervju med tilbakemelding fra konsulent

Rettsgrunnlaget for behandlingen er samtykke jfr. GDPR artikkel 6.1 (a).
Ved deltagelse i våre vurderingsprosesser, trenger vi å behandle din kontaktinformasjon, karriererelatert informasjon gitt av deg – samt dine innspill/besvarelser i de ovennevnte aktiviteter.

Oppbevaringsperiode: Hvis personopplysninger blir gitt som en del av en rekrutteringsprosess (Executive Search / Professional Recruitment eller vurdering av deg som kandidat til en bestemt stilling), vil Mercuri Urval lagre dine personopplysninger i en periode på 24 måneder for kandidater som blir ansatt gjennom prosessen og i 6 måneder for de kandidater som ikke blir ansatt gjennom denne prosessen.

Hvis personopplysninger blir gitt som en del av et utviklingsprosjekt (dvs. coaching, lederutvikling eller karriererådgivning), lagrer vi dine personlige data i 24 måneder.

Deling av dine data, inkludert internasjonale dataoverføringer

Personopplysningene du velger å oppgi, blir behandlet av Mercuri Urval. Det faktum at Mercuri Urval er et globalt selskap, betyr at dataene dine kan behandles av Mercuri Urval i ethvert land der vi operer. Dette inkluderer land utenfor EU / EØS. Den lokale lovgivning i enkelte land kan gi deg færre rettigheter enn du har i ditt eget land. Mercuri Urval håndterer imidlertid dataene dine på samme sikre måte i alle land i verden.

Mercuri Urval overfører bare personopplysningene dine til et tredjeland hvis vi har ditt uttrykkelige samtykke til det. Dette skjer derom EU-kommisjonen har bestemt at det er et passende beskyttelsesnivå i det aktuelle landet, eller hvis det er andre garantier som standardkontraktsklausuler eller Intra Group Data Transferring Agreement, eller hvis det er tillatt i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning.

Bedrifter som gir Mercuri Urval IT-støtte kan også ha tilgang til dine personlige data som databehandlere som handler under Mercuri Urvals instruksjoner på grunnlag av en databehandleravtale.

Vi kan utlevere personlig informasjon til tredjepart når vi med rimelighet mener vi er pålagt av loven, og for å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak angående mistanke eller faktisk ulovlig eller på annen måte forbudt aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, svindel.

Dine personopplysninger blir ikke delt med andre tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke.

Lagring av dine personlige data

Mercuri Urval lagrer de behandlede personopplysningene med:

Advania Sverige AB
Fredsborgsgatan 24, SE-117 43 Stockholm
www.advania.se

som Mercuri Urval har inngått en skriftlig databehandleravtale med og som sikrer at databehandleren vår handler under våre instruksjoner.

Teknisk og organisatoriske sikkerhetstiltak

Mercuri Urval gjennomfører kontinuerlig nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et passende sikkerhetsnivå som oppfyller kravene i personvernloven kontinuerlig.

Dine rettigheter

I henhold til General Data Protection Regulation (GDPR) har du en rekke rettigheter i henhold til vår behandling av informasjon om deg. Hvis du vil utøve dine rettigheter, må du kontakte oss. Hvis vi behandler informasjonen din basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

Rett til å se informasjon (rett til tilgang)
Du har rett til å få tilgang til informasjonen vi behandler om deg.

Rett til rettelse (rettelse)
Du har rett til å få rettet feil informasjon om deg.

Rett til sletting
Du har i de fleste situasjoner rett til å få informasjon om deg slettet før vår ordinære generelle sletting.

Rett til begrensning av behandling
Du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til innsigelser
Du har i de fleste situasjoner rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger.

Retningslinjer for klage

Ønsker du å klage til tilsynsmyndighet, kan du kontakte de svenske myndighetene for personvern, som er Mercuri Urvals ledende tilsynsmyndighet: 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, www.imy.se 
Phone: +46 08-657 61 00 
Email address: imy@imy.se 

Du kan også velge å kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighet.  

Kontaktinformasjon til Mercuri Urval og databeskyttelsesansvarlig

Dersom du har spørsmål om denne personvernserklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter som beskrevet i personvernserklæringen, er du alltid velkommen til å kontakte oss:

Datakontroller:
Mercuri Urval KMR AB
Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, Sweden
Phone: +468-506 450 40
www.mercuriurval.com

Kontaktinformasjon til vår databeskyttelsesansvarlig:
Name: Lene Juul Pedersen
Email: gdpr.int@mercuriurval.com
Phone: +45 50707048