Mercuri Urval i den offentlige sektoren

Offentlige organisasjoner, avdelinger, institusjoner og andre typer politiske organisasjoner fungerer i et komplekst system, spesielt i de siste årene. Større krav er konstant nødvendig med hensyn til nye, flere og bedre tjenester som må leveres billigere og smartere. I tillegg har det blitt vanskeligere å engasjere og beholde de beste lederne og ansatte.

Hos Mercuri Urval er vi sikre på at muligheten for å lykkes og oppnå resultater i en stadig skiftende offentlig sektor er sterkt knyttet til god ledelse. Behovet for dyktige og engasjerende ledere er derfor større enn noensinne. Lederne må, sammen med kompetente spesialister og ansatte, løse mangfoldet av oppgaver og samtidig løse dem bedre og enda mer effektivt.

Dyktige ledere dukker ikke opp av seg selv

Mercuri Urval bidrar til utvikling av en enda bedre og mer effektiv offentlig sektor der ledere kan lede med større gjennomslagskraft. God og dynamisk ledelse i mange forskjellige typer organisasjoner og selskaper er nødvendig for å oppfylle de økte kravene til verdiskapning og kvalitet for samfunnet, borgerne og bedriften, mens de samtidig sikrer at ansatte opplever større arbeidsglede og velvære.

I over 50 år har vi gitt den offentlige sektoren og andre politiske organisasjoner profesjonell ledelsesrådgivning på en rekke områder:

Vi kjenner den offentlige sektoren

Konsulentene i teamet er spesialiserte i de vilkårene som gjelder for den offentlige sektoren. Alle har vært ansatt i politiske organisasjoner og selskaper, noe som gir oss en grundig kunnskap om hva som kreves for å lykkes som en leder i sektoren.

Vi håndterer komplekse oppgaver for både statlige, kommunale og regionale organisasjoner på daglig basis. Vi løser problemer for avdelinger, kontorer og sykehus samt utdanningsinstitusjoner og forsyningsselskaper over hele verden og er geografisk representert med mer enn 50 kontorer i en rekke land. Teamet utfører også ulike prosjekter i nasjonale og internasjonale organisasjoner som EU og FN. Vi har et bredt nettverk, er i nært samarbeid med personer fra toppledelsesnivå i alle sektorer og er geografisk representert over hele verden.

Vi overholder reglene om åpenhet og god administrativ praksis og vi kjenner til de profesjonelle vilkårene, reglene og kulturene som kjennetegner politiske organisasjoner. Vi tilbyr allsidige erfaringer samt unike kunnskaper og verktøy i ledelsesrådgivningen.

Målet er å bidra positivt til utviklingen av den offentlige sektoren. Det er derfor vi streber etter å være den foretrukne partner når den offentlige sektoren rekrutterer og utvikler de beste lederne.