Offentlig sektor

Offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner står overfor store utfordringer i årene som kommer. Den demografiske utfordringen er kanskje den aller største. Den aldrende befolkningen og følgene av dette vil prege arbeidslivet de neste tre tiårene.

Vår brede erfaring med offentlig sektor har gitt oss verktøy, kompetanse og medarbeidere til å møte disse utfordringene. Vi har den spesifikke kompetansen som trengs for å være effektive i situasjoner der innsikt og forståelse for samspillet mellom politikk, fag og administrativ ledelse er en forutsetning.

Respektere åpenhet og juridiske betingelser

Mange av våre konsulenter har personlig erfaring med å jobbe for nasjonale eller internasjonale offentlige institusjoner. De forstår arbeidsforholdene, miljøet og spesielle lovpålagte krav knyttet til rekruttering og utvelgelse av nye medarbeidere innen denne sektoren.
Mercuri Urvals konsulenter jobber nært med beslutningstakere på øverste nivå, og bistår dem når full åpenhet og offentlig høring er påkrevd.

Hvordan vi bruker kompetansen vår

Vår kunnskap om offentlig sektor sammen med vårt omfang av tjenester sikrer at våre kunder i offentlig sektor drar samme nytte av de markedsledende produkter og tjenester som våre samarbeidspartnere i privat sektor gjør.