Energi

Et marked i betydelig teknologisk utvikling – en utvikling som skal kunne møte våre globale miljøutfordringer – fra olje og gass til fornybar energi.

Energisektoren er en av verdens største næringer med en avgjørende rolle i verdenssamfunnet og i menneskers dagligliv. Olje- og gassindustrien utvikler kontinuerlig ny teknologi for å kunne møte store miljøutfordringer samtidig som deler av den teknologi som industrien utvikler kan benyttes i flere områder innen fornybar energi.

Fornybar energi – fra sol, vind og bølger – har hatt en meget ekspansiv utvikling de senere år. Det er store utfordringer knyttet til teknologiutvikling, videre utbygging og lønnsomhet i prosjektene.

Olje- og gassindustrien er fremdeles den betydeligste energisektoren. Den er fremdeles tradisjonell, men en betydelig teknologiutvikling har funnet sted de senere år for å få mer ut av reservoarene til en stadig lavere kostnad.

Vi vet at når markedet endres står våre kunder – både nyetableringer og større organisasjoner – overfor like mange utfordringer som muligheter.

Enorm vekst fremover

Verdens behov for energi øker stadig, ikke minst i markeder som Kina, India og Brasil. Industrien arbeider således stadig med hvor disse behov kan dekkes til den rimeligste mulig kostnad samtidig som det globale miljø ivaretas.

Olje- og gassindustrien må arbeide på betydelige dybder, 1000m+, som setter store krav til ny teknologi for å få olje og gass trygt på land. Jakten på fornybar energi har tilsvarende teknologiske utfordringer.

Tilpasning til klimaendringer

I disse markeder forventes det at industrien tilpasser seg klimautfordringene og sikkerhetskravene som er satt, og at ny teknologi som lover renere kraftproduksjon må utvikles og tas i bruk.

Mer kompleksitet

Alle slags energiselskaper står overfor mer komplekse problemstillinger enn tidligere og må tilpasse sine organisasjoner deretter. De må takle usikkerheten ved utviklingsteknologier og politisk regulering.

Mercuri Urval arbeider nært med selskaper i energisektoren og har særlig ekspertise innen:

  • Olje- og gass – leting, utvikling og produksjon
  • Fornybar energi
  • Kraftproduksjon og distribusjon

I Mercuri Urval møter du konsulenter som selv har lang og bred erfaring fra industrien og som gjerne deler sin bransjekunnskap med sine kunder i forbindelse med deres organisasjonsutvikling.