Vår etikk

Skal Mercuri Urval lykkes, er vi avhengig av våre kunders tillit, som må utvikles og pleies. Vi forstår hvor viktig rekruttering og restruktureringsbeslutninger er for alle parter. Derfor er de strengeste krav til etikk og konfidensialitet så viktig i vår filosofi.

Profesjonelt gjennomførte rekrutterings- og omstillingsprosesser sikrer videreføring av solide prestasjoner og våre kunder unngår dermed interne avbrudd.

For kandidater er det viktig at ansvarsområdene, kravene og utviklingsmulighetene er tilpasset kompetansen og forventningene.

Mercuri Urval gjør sitt ytterste for at rekrutteringsprosessen tilfredsstiller alle parter.

Vår forretningsetikk

  • Mercuri Urval er forpliktet til å behandle alle kandidater, kunder, ansatte og andre interessenter i vårt selskap som mennesker med personlige og profesjonelle behov med den største respekt.
  • Vi håndterer all informasjon om oppdragsgivers virksomhet konfidensielt, både når det gjelder deres nåværende medarbeidere og potensielle nye medarbeidere.
  • Mercuri Urval utleverer ingen informasjon om oppdragsgivers virksomhet eller enkeltpersoner til en tredjepart, med mindre dette er avtalt på forhånd.
  • Mercuri Urvals konsulenter er åpne om eventuelle økonomiske eller personlige interesser som kan ha innvirkning på deres rådgivning. Dette, kombinert med strenge interne prosedyrer, gjør at vi unngår eventuelle interessekonflikter.
  • Som et forbilde innen mangfold praktiserer Mercuri Urval likestilling.
  • Vi gir alltid tilbakemelding til kandidatene som gjennomfører dybdeevalueringen vår.
  • Ved rekruttering gjennomføres kun referansesamtaler som er forhåndsavtalt. Det informeres ikke om hvilken stilling en kandidat har søkt.
  • Mercuri Urval evaluerer hver kandidats kompetanse i forhold til kravene til den aktuelle stilling eller rolle. Mercuri Urval følger opp hver rekruttering for å sikre at arbeidsforholdet er og forblir vellykket.
  • Som kandidat kan du være sikker på at alle personopplysninger håndteres med største forsiktighet og i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning. Mercuri Urval vil bare lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig med tanke på formålet med behandlingen.