Mercuri Urval i bilsektoren

Motivert av nestegenerasjons bilisme

Bilindustrien går gjennom raske og oppbrytende teknologiske endringer. Både opprinnelige utstyrsfabrikanter (OEM – original equipment manufacturers) og leverandører er under økende press for å tilpasse seg den digitale transformasjonen og den nye mobilitetsepoken. Trender som nye mobilitetstjenester, tilkoblet og autonom kjøring, delingsøkonomien eller elektrisk mobilitet skaper muligheter for nye deltagere, inkludert finanssterke og tekniske kjemper fra USA og Kina.

Autonome biler genererer betydelige datamengder. Disse store dataene må tas vare på og brukes for nye bedriftsmodeller og tilpassede tjenester samt ivareta brukernes personvern. Det vil bli en kamp om store data og spørsmålet er: Hvem eier dataene? Bilprodusentene har lagt merke til skiftet. De er i en utvikling fra bilprodusenter til leverandører av mobilitet. Flere OEM-er har nå lansert bildelingskonsepter som er basert på deres spesifikke merkevare. Det neste trinnet innebærer flere transportløsninger som kombinerer ulike transportmidler på en intelligent måte.

Elektrisk mobilitet på fremmarsj

Visjonen om nullutslippsbiler er drivkraften bak utviklingen av elbiler. Som en følge av det politiske trykket vil andelen av elbiler fortsette å øke. Men forbrenningsmotoren vil forbli på markedet i overskuelig fremtid, ikke minst fordi hverken batteriteknologien som er nødvendig for lengre kjøreturer eller infrastrukturen for batterilading, er tilgjengelig ennå. I tillegg må andelen av elektrisitet som innhentes fra fornybar energi, økes.

Tilkoblet og autonom kjøring

Den største risikofaktoren i veitrafikken er, og vil alltid være, mennesket. Derfor tar både tilkoblet og autonom kjøring sikte på å erstatte denne risikoen bak rattet på lang sikt. Dette vil endre kjøreopplevelsen dramatisk, men det er fortsatt en lang vei å gå før brukere fullt ut godtar dette. Autonom kjøring vil gi rom for en ny salgskanal. Når bilføreren ikke må konsentrere seg om trafikken, blir bilen en ny shoppingplattform med stort vekstpotensial for nye inntektsstrømmer.

Kampen om ledere og talenter

En annen utfordring for bilindustrien er konkurransen som blir stadig tøffere, om de beste lederne og talentene i IKT- og teknologibransjen. Etter hvert som mange bransjer raskt blir digitaliserte, konkurrerer et voksende antall selskaper direkte om å tiltrekke seg arbeidere med de samme ferdighetene. Så det er behov for mange flere profiler som ikke har med bil å gjøre, hos OEM-er og leverandører. Men bilindustrien appellerer ikke lenger til generasjon Y som den gjorde til tidligere generasjoner, men er oppfattet som gammeldags og dårlig på innovasjon sammenlignet med IT-selskaper som SAP, Apple eller Google. Gitt de noen ganger store forskjellene i holdninger til arbeid og motivasjonsfaktorer mellom 68-generasjonen, generasjon X og generasjon Y, har unge talenter en tendens til å søke etter likesinnede. Det gjør ikke søket enklere for bilselskapene.

I over 20 år har vi gitt bilsektoren profesjonell ledelsesrådgivning på en rekke områder:

Vi kjenner bilindustrien: Tilstede i alle større utstillinger og arrangementer

Mercuri Urval er tilstede i alle store teknologi- og motorutstillinger – fra CES i Las Vegas ved inngangen til året til NAIAS i Detroit, International Motor Show i Genève, motorutstillinger i Beijing og Shanghai samt årlig vekslende messer i Frankfurt og Paris. Videre er Mercuri Urval med i en rekke kongresser relatert til bilindustrien og er sponsor av prisen "Rising Stars Award" av magasinet Automotive News Europe.

Våre dyktige konsulenter har utført prosjekter i 60 land så langt; blant dem land der vi ikke har fysiske kontor, for eksempel Sør-Korea, Japan, Mexico og Sør-Afrika.

Mercuri Urval arbeider tett sammen med selskap i bilindustrien (OEM-er, nivå 1, nivå 2, detaljhandel og service) og har stor ekspertise på disse områdene: Tilkobling, autonom bil, elektrisk kjøring, delingsmobilitet, digitalisering, drivverk, interiør, eksteriør, utslippskontroll, sikkerhetssystemer, karosseri, informasjon og underholdning og ledningsnettet blant annet


Relatert lesing