Life Science- og helsesektoren

Virksomhetene innen Life Science- og helsesektoren generelt vil stå overfor en rekke utfordringer, men også mange spennende muligheter både lokalt og globalt de nærmeste årene. Sentralt står den demografiske utviklingen med aldrende befolkning, økt levetid, et verdensomspennende behov for økt tilgang på helsetjenester, globaliseringsutfordringer, utgående patenter, endrede sykdomsbilder, en rivende teknologiutvikling, økt regulering, behov for mer forskning og økte kostnader.

Få bransjer opplever så dramatiske og kraftige endringer som nettopp Life Science- og helsesektoren. Menneskelige ressurser har vært og vil i overskuelig fremtid være den viktigste og mest avgjørende innsatsfaktoren. Markedskreftene akselererer et allerede sterkt behov for utvikling og endringsledelse.

De virksomhetene som lykkes er de som evner å tiltrekke seg, utvikle og beholde de rette lederne. I dette scenariet vil det være et stadig økende behov for å rekruttere talenter og nøkkelpersoner også utenfor Life Science- og helsesektoren.

Vår erfaring kan bli din suksess

I mer enn 50 år har Mercuri Urval utviklet og vedlikeholdt sterke relasjoner med markedsledere i sentrale deler av denne bransjen:

 • Forskning og utvikling
 • Veterinærmedisin
 • Organisasjon
 • Medisinsk diagnose
 • Bioteknologi
 • Farmasøytisk industri
 • Ikke-reseptbelagte medisiner
 • Helsekost
 • Veterinærtjenester
 • Logistikk
 • Medisinsk utstyr
 • Lovverk
 • Helse og omsorg

Våre bransjespesialister leverer et bredt spekter av rådgivningstjenester til denne sektoren, både nasjonalt og internasjonalt.