Bygg og eiendom

Mercuri Urval samarbeider med noen av de mest suksessrike
entreprenørvirksomheter og bistår dem i de utfordringer og kontinuerlige endringer som preger sektoren.

Miljøutfordringer

Byggebransjen står overfor nye krav til energisparingsløsninger og enda sterkere bevissthet rundt helse, miljø og sikkerhet. Lover og sosialt press tvinger bedrifter til å utnytte teknologi, materialer og prosesser mer effektivt enn noensinne.

Skap tillit og kutt kostnader

Tradisjonelt samarbeid med kunder og konkurrenter er også i kontinuerlig endring. Kunder ønsker ikke lenger å ha et rent transaksjonsbasert forhold og en konfronterende tilnærming for å fullføre arbeid og avslutte betalinger. De ønsker å bygge gjensidig tillit i et partnerskap. Dette innebærer å skape et miljø der kostnadene reduseres og fordelene blir delt.

Hvordan bistår Mercuri Urval eiendoms- og anleggssektoren

Mercuri Urvals team av spesialiserte konsulenter hjelper virksomheter på flere måter. Vi har en tydelig prosess for å integrere nyopprettede virksomheter, slik at riktig person er i riktig stilling og at det nye teamet føler tilhørighet til en bredere organisasjon.

Vi bistår deg med å bygge kompetansen du trenger for å møte nye utfordringer. Disse verktøyene inkluderer strategiske workshops, identifisere strategisk retning, lederutvikling, teamutvikling, personvurdering, coaching og kompetanseutvikling.