Capability Review™

Enten du snakker om å implementere strategier, utvikle talenter eller finne noen til å erstatte en leder som går av, dreier det seg om kompetanse. Det handler om å identifisere fremtidige kompetansebehov, din nåværende kompetanse, og eventuelle gap mellom disse to.

En kompetanseevaluering gjennomført av Mercuri Urval er tilpasset din virksomhet. Med utgangspunkt i selskapets strategi og overordnede mål, evaluerer vi menneskers nåværende kompetanse og potensial for å bidra til at virksomheten lykkes.

Når du trenger hjelp med utvelgelse, utvikling eller omplassering, er vi klare til å levere resultater

Dersom du skal evaluere en global ledelse, eller vurdere kompetansen innen en divisjon, er en Capability Review™ løsningen. Uansett hva din utfordring er – utvelgelse, utvikling eller omstilling – har Mercuri Urval løsninger som gir resultater.