Ledelsessøk og profesjonell rekruttering i den offentlige sektoren

Samfunnet er i konstant utvikling og endrer seg stadig på mange ulike områder: den teknologiske og digitale utviklingen, endrende demografiske strukturer, samfunnsreformer, urbanisering og økte forventninger blant brukere og innbyggere. I likhet med resten av samfunnet, påvirkes den offentlige sektoren av en omfattende agenda for endring og utvikling.

Ansatte med den riktige kapasiteten er nødvendig for å løse slike utfordrende samfunnsoppgaver. Det blir stadig vanskeligere å rekruttere de beste offentlige lederne og ansatte som både kan og vil utgjøre en forskjell.

Vårt engasjerte team har flere tiårs erfaring i å løse problemer, både i den offentlige sektoren og politiske organisasjoner og jobber sammen med klientene i effektive og gjennomsiktige rekrutteringsprosesser. Vi har omfattende erfaring og kunnskap på spesielle ledelsesvilkår og -kulturer som er karakteristiske for både offentlige og andre typer politiske organisasjoner.

Åpenhet i prosesser

Konsulentene har et unikt syn på hvordan kandidatutvalget utvikler og endrer seg, med ekspertise og kunnskap på hvor og hvordan du finner og tiltrekker deg de beste og mest egnede kandidatene.

Vi legger til rette for jobbintervjuer mellom kandidater og organisasjonen, som ofte representeres av store og bredt sammensatte utvalgskomiteer. Vi bidrar til valgprosessen ved å utføre tester, holde dybdeintervjuer og snakker med kandidatenes referanser.

De egnede kandidatene velges basert på en kvalifisert og dokumentert beslutningsprosess, som vi presenterer og går over sammen med valgkomiteen. I rapporteringen bruker vi kandidatevalueringen som klart illustrerer kandidatens styrker og utviklingsområder, og vurderer den mot ledelsesnivået i den aktuelle stillingen. I tillegg fremstilles det et generelt bilde av kandidaten. Det gjør at både den enkelte kandidaten og valgkomiteen kan ta den riktige avgjørelsen.

Hvorfor velge Mercuri Urval?

  • Klarerte eksperter: Konsulentene har lang erfaring i å finne og velge vellykkede ledere, spesialister og ansatte i den offentlige sektoren. Vi deltar i ca. 300 ansettelser og utvelgelsesprosesser i den offentlige sektoren hvert år.
  • Omfattende merittliste: De fleste av konsulentene har ledererfaring fra politiske organisasjoner. Med mer enn 50 års erfaring med ledelsessøk og rekrutteringsoppgaver har vi en grundig kunnskap om hva som må gjøres for å lykkes som ledende og som ansatt i den offentlige sektoren og andre typer politiske organisasjoner.
  • Uovertrufne metoder: Metodologien er kvalitetskontrollert, blant annet til ISO 10667-2-standarder.