Samtykke

Innledning

Formålene som vi behandler personopplysninger for og det juridiske grunnlaget vi utfører slik behandling på,   informasjon om hvem vi utleverer personopplysninger til, vår holdning til internasjonal utlevering av personopplysninger, våre retningslinjer angående datalagring samt dine personvernrettigheter, er angitt i vår personvernerklæring. Uthevede ord som brukes i dette samtykkeskjemaet er definert i vår Personvernerklæring.

Formål med behandlingen

 Vi behandler sensitive personopplysninger som definert ovenfor for å kunne levere tjenester til deg på din forespørsel. Disse tjenestene omfatter  rekruttering eller konsulenttjenester (herunder behandling av besvarte tester, spørreskjemaer og intervjureferater), å foreslå deg som kandidat til stillinger, å gi deg tilbakemelding, coaching og råd, samt andre tjenester som vi kan tilby deg på din forespørsel (samlet kalt våre "tjenester").

Berørte kategorier av personopplysninger

Deltakelse i våre prosesser kan innebære behandling av sensitive personopplysninger, fordi informasjonen som samles inn gjennom disse prosessene kan inkludere informasjon der for eksempel helsedataene dine eller demografiske data enten kan oppgis direkte, eller kan utledes. Slik informasjon er sensitive personopplysninger i henhold til GDPR.

Samtykke

Ved å krysse av i boksen nedenfor, samtykker du til behandling av dine sensitive personopplysninger av selskaper i Mercuri Urval Group, med det formål å gi deg tilgang til å delta i prosessene våre. Opplysninger om hvilke selskap som utgjør Mercuri Urval Group finner du her.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine personvernrettigheter, vennligst kontakt oss på: gdpr.int@mercuriurval.com 

Tilleggsinformasjon

Som nevnt ovenfor kan du finne tilleggsinformasjon om hvordan MU behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.