Outplacement

Räätälöity uravalmennus yksilön vahvuuksien, osaamisen ja tavoitteiden kohdistamiseen työmarkkinoiden tarpeisiin

Kiihtyvässä muutoksessa parhaan kilpailuedun saavat ne yritykset, jotka pystyvät tarvittaessa sopeuttamaan toimintojaan ja uudelleenorganisoimaan henkilöstöään. Työntekijöiden irtisanomisia vaativa organisaation sopeuttaminen on luultavasti vaikeimpia tehtäviä, joita johtaja uransa varrella kohtaa, sillä organisaation tarpeiden ja yksilöiden tunteiden välisen tasapainon löytäminen ei ole helppoa.

Johdon outplacement

Ammattilaisten avulla prosessi voidaan toteuttaa henkilöstöä kunnioittaen ja arvostavalla tavalla. Mercuri Urvalin Uudelle uralle -ratkaisut tukevat yrityksenne organisaatiomuutosta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ohjaamme niin työntekijöitä, esimiehiä kuin johtajiakin koko muutosprosessin ajan.

Räätälöityjä neuvoja ja valmennusta, joiden avulla työllistymismahdollisuudet voidaan hyödyntää täysipainoisesti”

Executive Outplacement -palvelumme tarjoaa asiantuntevaa muutosvalmennusta johtajille. Valmennettava saa räätälöityjä neuvoja ja valmennusta, joiden avulla pyritään varmistamaan, avautuvat työllistymismahdollisuudet voidaan hyödyntää täysipainoisesti. Autamme johtajaa kohdistamaan osaamisensa ja tavoitteensa työmarkkinoiden tarpeisiin.

Sertifioidut valmentajat

Kaikki Mercuri Urvalin valmentajat työskentelevät ICF-standardien mukaisesti. ICF-sertifioidut vastuuvalmentajamme varmistavat, että prosessimme täyttävät korkeimmat kansainväliset laatukriteerit. Mercuri Urvalin valmentajat ylläpitävät ja kehittävät osaamistaan jatkuvan koulutuksen sekä kehittämisohjelmien avulla.

Lähestymistapamme

Uudelle uralle -ratkaisumme koostuvat useista joustavista palveluista. Globaalien asiakasyritystemme kanssa mukautamme palvelumme paikallisille, alueellisille tai maakohtaisille työmarkkinoille sekä näihin liittyvään lainsäädäntöön ja muuhun mahdolliseen säännöstöön.

Tuemme yritystänne tarvittavien muutosten valmistelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa, ja tarvittaessa myös muutoksen jälkeen. Onnistunut organisaation sopeuttaminen edellyttää, että yrityksen johto osaa johtaa muutosta ja sen eri vaiheita kaikilla tasoilla. Johdon tulee huomioida niin esimiestaso kuin muutkin henkilöstöryhmät, joihin muutos eri tavoin vaikuttaa.

Mercuri Urval tukee kaikkia osapuolia:

  • Tuemme, koulutamme ja valmennamme muutosta toteuttavaa johtoa niin ennen muutosta, muutoksen aikana kuin sen jälkeenkin
  • Valmennamme ja neuvomme irtisanottua henkilöstöä
  • Tuemme johtoa uuden strategian viemisessä käytäntöön ja autamme henkilöstöä valmistautumaan uuteen strategiaan ja uusiin henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa