Niklas Sutela

Group Director

Niklas on työskennellyt Mercuri Urvalin Helsingin toimistolla vuodesta 2015 lähtien. Niklaksella on vahva kokemus niin suorahaku- kuin rekrytointitoimeksiannoista, asiantuntijoista ylimpään johtoon, erityisesti pääomasijoituksen, kestävän kehityksen- ja urheilun ja vapaa-ajan saralla. Lisäksi Niklas vastaa hänelle nimetyistä Mercuri Urval Suomen avainasiakkuuksista.

Ennen Mercuri Urvaliin siirtymistä Niklas on työskennellyt rekrytointikonsulttina ja myyntipäällikkönä kotikaupungissaan Turussa.

Niklas on ollut mukana perustamassa ja kehittämässä kasvuyritystä, minkä seurauksena myös nopeassa kasvussa oleva Suomen startup-kenttä on hänelle hyvin tuttu.

Niklaksella on KTM-tutkinto, pääaineena kansainvälinen liiketoiminta. Opiskelu- ja kokemustaustastaan johtuen Niklas puhuu sujuvaa englantia. Hän kykenee käymään keskusteluja myös ruotsiksi.