Kari Hausen

Engagement Manager

Kari on työskennellyt Mercuri Urvalissa vuoden 2016 alusta. Karilla on vahva kokemus asiantuntijoiden, esimiesten ja johdon suorahausta ja rekrytoinnista. Toimeksiannoissa haetut henkilöt ovat tavallisimmin olleet ammattilaisia taloustehtävissä, ICT-vastuissa, ulkoistuspalveluissa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä yleisjohdossa.

Karin oma ammatillinen työkokemus koostuu monipuolisista asiantuntija-, konsultointi-, myynti- ja johtotehtävistä. Työnantajia ovat olleet iso perheyhtiö, kasvuyritykset ja start-upit sekä kansainvälinen suorahakuyritys. Karilla on vahva ote liiketoiminnan kehittämiseen ja muutosten läpivientiin.

Kari on suorittanut autoalan JOKO-koulutuksen ja yrittäjäkurssin. Hän on myös toiminut mentorina ja nauttinut pro-bono urakoulutusten pitämisestä.

Karilla on KTM-tutkinto, pääaineena markkinointi. Opiskelu- ja kokemustaustansa ansiosta Kari puhuu suomen lisäksi sujuvasti myös ruotsia, englantia ja saksaa. Keskiasteen kaupallinen koulutus on hankittu Itävallassa.