Mercuri Urval arvioitavan henkilön silmin

Osallistujien kokemusten mukaan Mercuri Urvalin arviointi on perusteellinen ja analyyttinen prosessi, joka tuottaa tarkan, objektiivisen ja rakentavan yhteenvedon.

Yksilöllinen arviointiprosessi koostuu yleensä kolmesta osasta:

  • Verkossa täytettävä Mercuri Urval Personal Inventory -itsearviointi
  • Toimistollamme suoritettavat kognitiiviset kyvykkyystehtävät 
  • Kahdenkeskinen syvähaastattelu konsultin kanssa, jonka päätteeksi annetaan yksilöllinen palaute

Haastattelussa keskustellaan arvioitavan henkilön toimintatavoista, motivaatiotekijöistä, kehittämisalueista, vahvuuksista ja rajoitteista. Havainnot yhdistetään nykyiseen työtilanteeseen sekä yksityiskohtaiseen tehtävän kyvykkyysmalliin. Näin voimme arvioida henkilön soveltuvuutta kyseiseen tehtävään, ja ennustaa minkälainen kehittymissuunnitelma palvelee häntä parhaiten. Keskustelu päättyy suulliseen palautteeseen arviointiprosessin aikana tekemistämme havainnoista. Näiden pohjalta teemme myös suosituksemme.

Noudatamme samaa periaatetta myös 360°-arvioinneissa ja arviointikeskuksissa. Vaikka harjoitukset ja menetelmät vaihtelevat, kokemus arvioitaville henkilöille on silti antoisa, arvokas ja läpinäkyvä.

Meille on tärkeää, että arviointiprosessi on Sinulle positiivinen ja rakentava kokemus. Haluamme että lähtiessäsi toimistoltamme, olet vakuuttunut päivän tuoneen lisäarvoa sekä Sinulle että asiakkaallemme.