Life Sciences

Under den närmaste tiden och för lång tid framöver kommer Life Science och Health Care att domineras av ett antal olika trender; ökade regleringar, minskade läkemedelsportföljer, en åldrande befolkning, en ökad globalisering, teknologiframsteg, och ett världsomspännande behov av ökad tillänglighet av hälsovårdtjänster.

Ett fåtal branscher upplever så snabba förändringar som företagen och verksamheterna inom life science och hälsovård. Historiskt sett har kraven på medarbetarna alltid varit komplex och med accelererande marknadskrafter ökar förändringstakten.

De företag som kommer att lyckas i framtiden är de som kontinuerligt kan attrahera, behålla och utveckla rätt ledare för verksamheten. Med nuvarande affärsklimat och höga förändringstakt kommer behovet att söka utanför branschen för att hitta nyckelpersoner att öka.

Använd er av vår erfarenhet

Mercuri Urval har en lång historia med goda resultat av att attrahera, identifiera, rekrytera och utveckla framgångsrika medarbetare, team och organisationer till life science och hälsovårdssektorn. Genom att använda vårt globala nätverk och resurser klarar vi av att möta de flesta av våra kunders behov, i Sverige och utomlands.

I över 50 år har Mercuri Urval byggt och behållit starka relationer med marknadsledare inom följande sektorer:

  • Läkemedel
  • Bioteknik
  • Generika
  • Medicinsk utrustning
  • Diagnostika
  • Konsumentpreparat
  • Privata vårdgivare
  • Offentliga vårdgivare