Vår historia

Ända sedan Mercuri Urval grundades 1967, har vår mission varit att hjälpa ledare att bli mer framgångsrika och leverera bästa möjliga resultat för sin organisation. Ännu idag, över 50 år senare, är kärnan i Mercuri Urvals erbjudande vår rådgivande förmåga och vår unika kompetens i att hitta, bedöma och utveckla rätt specialister och chefer som kan uppfylla vara kunders mål.

Hur kan vi försäkra oss om att vi har rätt människor på plats som levererar bästa möjliga resultat?

Idag är Mercuri Urval en global ledare inom Executive Search, Professional Recruitment och Talent Advisory. Från att ha varit ett litet lokalt företag har vi vuxit organiskt med våra kunder till att vara en internationell aktör med expertteam i hela världen – varhelst våra kunder behöver oss.

Hur startade historien om Mercuri Urval?

Vi grundades för mer än 50 år sedan för att besvara en enkel men viktig fråga som ledare ställs inför:

Hur kan vi försäkra oss om att vi har rätt människor på plats för att leverera bästa möjliga resultat?

Historien om Mercuri Urval startade 1967 i Stockholm, Sverige. Vår kärnverksamheten var att råda våra kunder gällande anställningbeslut, befordran och utveckling. De råd vi gav till kunder baserades på vår grundares vetenskapliga metod för att förutsäga individers framgång i specifika roller.

Förutspå individers framgång i specifika roller

I mitten av 1970-talet bad våra kunder oss att ansvara för hela rekryteringsprocesser. Verksamheten växte hemma i Sverige och Mercuri Urval började snart expandera i Europa. Vårt första kontor var London UK, 1974, tätt följt av Danmark samma år.

1980-2000

Vi expanderade snabbt och fanns inom 5 år i både Tyskland, Norge, Finland och Nederländerna. Under 1980- och 1990-talet fortsatte Mercuri Urval att växa internationellt med kontor i 14 länder, däribland Belgien och Schweiz, och den första icke-europeiska marknaden - USA. Vi började även erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och introducerade Talent & Leadership Advisory såsom coaching, capability review och skräddarsydda utvecklingsprojekt.

Från år 2000 och framåt

Det tidiga 2000-talet kännetecknades av ett ytterligare diversifierat tjänsteutbud och en ambition att växa. Vi började därför att snabbt öka mängden internationella kundsamarbeten.

Under de senaste åren har vi omorganiserat företaget till att bli "One Mercuri Urval" och implementerat ett stort antal nya centrala affärsfunktioner. I juni 2016 valde vår ägare och grundare att donera bolaget till en stiftelse. Vi ägs nu av "Stiftelsen Mercuri Urval".