Mercuri Urval i Bilindustrin

Din väg till den rätta talangen

Bilindustrin står inför snabba och omvälvande tekniska förändringar. Både biltillverkare och underleverantörer är under ökad press att anpassa sig med tanke på hur den digitala utvecklingen har börjat påverka transporter. Trender som nya transporttjänster, uppkopplade och självkörande bilar, samåkning eller användningen av elbilar skapar möjligheter för nya aktörer, inklusive finansiellt starka teknikjättar från USA och Kina.

Självkörande bilar skapar oerhörda mängder med data. Detta överflöd av data måste komma till nytta och utnyttjas i nya affärsmodeller och individuellt anpassade tjänster, samtidigt som den personliga integriteten inte får bli lidande. Biltillverkarna har märkt att branschen håller på att förändras. De vidareutvecklar sig själva från att bara vara tillverkare till att istället vara transportleverantörer. Flera ledande biltillverkare har redan med stor framgång lanserat koncept för att samåka som baseras på deras aktuella bilmärke. Nästa steg kommer att inkludera intermodala lösningar som kombinerar flera olika sorters transporter på ett intelligent sätt.

Elbilar på stark frammarsch

Visionen om att helt eliminera utsläpp är drivkraften bakom elbilsutvecklingen. På grund av politiska påtryckningar lär andelen elbilar fortsätta att öka. Å andra sidan lär vanliga förbränningsmotorer stanna på marknaden inom den överskådliga framtiden, inte minst eftersom varken batteritekniken för långa körsträckor eller infrastrukturen för batteriladdning ännu finns på plats. Dessutom måste den mängd elektricitet som produceras av förnyelsebara energikällor också fortsätta att öka.

Uppkopplade och självkörande bilar

Den största riskfaktorn i trafiken är och förblir den så kallade mänskliga faktorn. Därför har mycket energi lagts på att utveckla både uppkopplade och självkörande bilar med målet att på sikt ersätta den mänskliga föraren bakom ratten. Det kommer att förändra körupplevelsen på ett dramatiskt sätt, men fortfarande krävs mycket forskning och utveckling innan användarna är redo att helt acceptera den sortens tekniska lösningar.

Kampen om chefer och talanger

Ytterligare en utmaning för bilindustrin är den allt hårdare konkurrensen om att rekrytera de bästa cheferna och de mest talangfulla medarbetarna, särskilt mot IT-industrin. När allt fler branscher digitaliseras i allt snabbare takt är det en ökad mängd företag som kämpar om att locka till sig arbetare med liknande kompetens. Även bilindustrin behöver rekrytera personer med annan bakgrund än i bilbranschen, både när det gäller biltillverkare och underleverantörer. Samtidigt är bilindustrin inte längre särskilt attraktiv för de yngre generationerna, jämfört med hur attraktiv den var för äldre generationer. Ofta uppfattas den som gammaldags och bakåtsträvande i jämförelse med IT-företag som SAP, Apple eller Google. På grund av de ibland stora skillnaderna i attityd angående arbete och motivationsfaktorer mellan efterkrigsgenerationen, generation X och millenniegenerationen, har yngre talanger en tendens att söka sig till företag med en större andel likasinnade. Resultatet är att sökandet efter talangfulla medarbetare inte direkt blir enklare för bilföretagen.

I över 20 år har vi försett bilindustrin med rådgivning inom ett flertal områden:

Vi kan alla sektorer inom bilindustrin: Närvarande vid alla större mässor och händelser

Global Automotive Sector Group på Mercuri Urval finns representerade på alla stora teknik- och motormässor - allt från CES i Las Vegas i början av året till NAIAS i Detroit, den internationella motormässan i Geneve, motormässorna i Peking och Shanghai, samt de årliga utställningarna som hålls växelvis i Frankfurt och Paris. Dessutom medverkar Mercuri Urval vid otaliga kongresser relaterade till bilindustrin och sponsrar "Rising Stars Award" som delas ut av magasinet Automotive News Europe.

Mercuri Urvals Global Automotive Sector Group har hittills genomfört projekt i 60 olika länder, bland dem även länder där vi för närvarande inte har någon egen kontorsverksamhet såsom Sydkorea, Japan, Mexiko och Sydafrika.

Mercuri Urval har ett nära samarbete med företag inom bilindustrin (OEMs, Tier1, Tier2, och övriga underleverantörer samt bilåterförsäljare) och våra konsulter sitter inne på bred kompetens inom olika expertområden som bland annat drivlinor, elektriska transporter och batteriteknik, digitalisering, telematik och ledningsnät för bilar, självkörande fordon, chassi- och ramkonstruktion, design av bilinredning, däck och utsläppskontroll.


Relaterad läsning