Mercuri Urval och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Som ett världsledande bolag inom Executive Search, Professional Recruitment och Talent Advisory har personlig integritet och dataskydd alltid varit ett viktigt fokusområde för oss. Som kund eller kandidat kan du vara trygg med att alla personuppgifter hos oss hanteras och skyddas med största omsorg. På Mercuri Urval finns en kvalitetsfunktion besående av internationella experter som arbetar med GDPR och att förordningen efterlevs.

Mercuri Urval som Personuppgiftsansvarig

Att behandla personuppgifter om kandidater är en naturlig del av vår kärnverksamhet. För att kunna erbjuda bästa möjliga tjänster, för vi en kontinuerlig dialog med relevanta kandidater för våra nuvarande och framtida kunduppdrag. När vi tillämpar våra egenutvecklade tjänster och processer behöver vi fatta våra egna självständiga beslut angående behandlingen av personuppgifter. Vi är därför Personuppgiftsansvariga enligt artikel 4.7 av General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

Träffa vårt Dataskyddsombud

Lene Juul har arbetat med dataskydd inom Executive Search och rekrytering i mer än 20 år. Hon besitter en omfattande kunskap om Mercuri Urvals verksamhet och är sedan 2017 vårt  dataskyddsombud (Group Data Protection Officer).

Dina rättigheter som kandidat

För Mercuri Urval är det av största vikt att skapa en förtroendefull relation med våra kunder, affärskontakter och kandidater, att vi värnar om deras integritet och ger dem kontroll över sina personuppgifter. GDPR ger dig utökade rättigheter som person (data subject) Du kan läsa mer om dina rättigheter i vår integritetspolicy här.