Rekrytering av specialister med Mercuri Urval

Vad är det som gör vårt sätt att rekrytera specialister unikt?

Vetenskapligt grundad rekrytering

Det är svårt att fatta de rätta anställningsbesluten. Kostnaderna då viktiga anställningsbeslut blir felaktiga är väl dokumenterade, men andelen misslyckanden är ändå oroväckande hög. Så hur kan man verifiera att man anställer rätt personer?

MU:s sätt att rekrytera av specialister uppstod ur behovet av mer framgångsrika resultat vid rekrytering av chefer och företagsledare.

Med rekryteringsresultaten så viktiga och normalt så osäkra har Mercuri Urval utvecklat en vetenskapligt grundad strategi för att hitta och välja ut nyckelpersoner som kan uppnå goda resultat.

I stället för att börja med kandidater som vi redan känner till eller med annonser anser vi att ett framgångsrikt urval måste utgå ifrån ett exakt resultatbehov. Våra rekryteringsexperter analyserar era resultat och den organisatoriska miljö som rekryten måste lyckas i. Utifrån detta ges tydliga råd om rollens krav och en anpassad och en målinriktad strategi för digitala medier upprättas. Det kräver ett mycket nära samarbete med kunden och en analys av exakt vad som krävs för framgång inom en specifik roll. De anpassade kriterier som ligger till grund för den digitala kampanjen tillämpas för att säkerställa en metodisk process för kvalificering och urval av kandidater. Det gör att våra experter kan rekrytera mer tillförlitligt för våra kunder.

När kandidaterna ska kontaktas genom direkt riktad sökning använder MU Executive Search samma princip med en anpassad och faktabaserad grund för det arbetet.

MU Professional Recruitment är det tillförlitliga alternativet till traditionell rekrytering

Från enstaka uppdrag till att anställa hela organisationer har vi gjort det möjligt för våra kunder att anställa och tillsätta rätt personer alltsedan vår start 1967. Våra experter tar fullt ansvar för att leverera det rätta resultatet. Våra team skapar varaktiga relationer med kunderna och kandidaterna för att tillhandahålla snabba och flexibla lösningar. Vi lovar:

 • Effektiva och professionellt projektstyrda processer.
 • Enastående expertis inom kandidatmarknaden, inköp och olika sektorer
 • Integrerad och anpassad bedömning enligt standarden ISO 10667-2.
 • Stabila, evidensbaserade och entydiga anställningsrekommendationer
 • Rådgivning som stöder en framgångsrik infasning av nyanställda och påskyndar deras prestation och utveckling
 • Lokal och internationell kunskap och expertis
 • Mercuri Urvals professionella rekryteringstjänster baseras på mer än 5 års framgång.

Internationell rekrytering

Hur kan ni frigöra potentialen i er globala organisation? Hur garanterar ni konsekvens, kvalitet och kontroll vid rekrytering och ledartillsättning över gränserna?

MU:s globala räckvidd baseras på årtionden av erfarenhet och stöds av en organisation med engagerade kollegor som är inriktade på internationellt samarbete, harmoniserade processer och uppfyller högsta möjliga standards kvalitetsmässigt och etiskt. MU International Business Office säkerställer ett smidigt samarbete över gränserna var ni än behöver oss i världen.

Varför välja MU för din nästa rekrytering?

Tillförlitliga experter

 • Våra experter har lång erfarenhet av att hitta och välja ut framgångsrika nya ledare. Varje år bidrar vi till våra kunders verksamhet och resultat genom att rekrytera fler än 2500 ledare och chefer – för alla funktioner, över hela världen.

Omfattande meriter

 • Med mer än 50 års erfarenhet av rekrytering och ledarbedömning har vi lärt oss hur man säkerställer rätt resultat vid anställningar och tillsättningar.
 • Genom att tillämpa våra kunskaper och vår erfarenhet på våra kunders behov ser vi att mer än 90 % av våra rekryteringar blir framgångsrika*. Det är långt över genomsnittet

Oöverträffade metoder

 • Vår metod är kvalitetssäkrad, inklusive enligt standarden ISO 10667-2.

*Återkommande valideringsstudier, årligen granskade av DNV

Responsible consultants:

Nicolas Alaerts

Partner & Director (Team Leader)

View profile