Bank och finans

Få perioder har varit så turbulenta för bank- och finansvärlden som de senaste åren. Finanskrisen satte strålkastaren på alla finansiella institutioner och blottlade svagheter som har fått hela världsekonomin att gunga.

Bank- och finanssektorns betydelse för samhället kan knappast underskattas. Finanskrisen visade tydligt hur ömsesidigt beroende länderna är globalt, hur viktig tillgången till riskkapital och finansiering är för tillväxt och hur felaktigt risktagande påverkar hela samhället. I efterdyningarna ställs högre krav på regleringar och nytt agerande av de finansiella institutionerna och deras kontrollinstanser. Det som har varit en framträdande lärdom är att i krisen har människan stått i centrum. Kravet på individuellt ansvarstagande och integritet kommer att läggas till krav på gedigna kunskaper och erfarenhet vid rekrytering och utveckling av medarbetare.

Potentialbedömning – en blandning av erfarenhet och integritet Mercuri Urval har under åren byggt upp en expertkunskap inom den finansiella sektorn genom att arbeta med storbanker, riskkapitalbolag och andra stora och små aktörer inom bank- och finanssektorn. Mercuri Urvals kärnkompetens – personbedömning av individers och teams förmågor och potential, kan appliceras inom flera områden. Under de senaste åren har vi genomför ett flertal management audits och due diligence processer vid M&A transaktioner och före börsnoteringar.

Mercuri Urval har en lång historia med goda resultat av att attrahera, identifiera, rekrytera och utveckla framgångsrika medarbetare, team och organisationer till bank- och finanssektorn. Genom att använda vårt globala nätverk och resurser klarar vi av att möta de flesta av våra kunders behov, i Sverige och utomlands.