Outplacement

Gdy zmiany w Państwa firmie nabierają tempa, umiejętność efektywnego przeprowadzenia restrukturyzacji oraz wyznaczenia pracownikom nowych ról może zadecydować o sukcesie lub porażce firmy. Adaptacja organizacji do nowych warunków – w tym także zwalnianie pracowników – to jedno z najtrudniejszych zadań menedżera, który musi brać pod uwagę zarówno odczucia pracowników, jak i dobro firmy.

Dzięki profesjonalnej pomocy proces ten może jednak przebiegać spokojnie i z poszanowaniem uczuć zwalnianych pracowników.

Programy Mercuri Urval oferujące pomoc zwalnianym pracownikom w znalezieniu nowej pracy pomogą Państwu w organizacji firmy w perspektywie krótko- i długoterminowej, przeprowadzając Państwa zespół oraz kadrę kierowniczą przez ten trudny okres w sposób płynny.

Dopasowane do Państwa potrzeb doradztwo oraz coaching, który pomoże pracownikowi w rozwoju i dostrzeżeniu odpowiednich szans

Usługi Board & Executive Outplacement (Outplacement członków zarządu oraz kadry zarządzającej) Mercuri Urval to oferta profesjonalnego coachingu dla liderów w trakcie zmian. Dostosowane do ich potrzeb doradztwo i coaching wskaże liderom właściwe postępowanie w trakcie zmian oraz zapewni im odpowiednie możliwości. Zwracamy uwagę zarówno na ambicje i umiejętności danej osoby, jak i na sytuację na rynku pracy.

Certyfikowany zespół coachów

Każdy coach w Mercuri Urval pracuje zgodnie ze standardami ICF, a jego działania monitorowane są przez zespół wybranych coachów z certyfikatem ICF. Stosowana przez nas metoda odpowiada najwyższym międzynarodowym standardom. Coachowie Mercuri Urval nieustannie aktualizują swoją wiedzę fachową poprzez regularny udział w treningach oraz programach rozwoju kompetencji coachingowych.

Outplacement – nasze podejście

Nasze programy z zakresu outplacement obejmują szereg różnych, elastycznie dobieranych usług. W przypadku firm międzynarodowych dostosowujemy nasze propozycje do lokalnych, regionalnych czy krajowych warunków rynku pracy, a także legislacji oraz reguł raportowania.

Firma Mercuri Urval zapewnia wsparcie w opracowaniu, realizacjii wdrożeniu koniecznych zmian. Czy outplacement się powiedzie, zależy od tego, czy kadra najwyższego szczebla będzie potrafiła zarządzać wszystkimi stronami – kadrą kierowniczą – danym pracownikiem – pozostałym personelem – na każdym z trzech etapów procesu.

Mercuri Urval zapewnia wsparcie dla wszystkich trzech stron:

  • Pomoc, szkolenie oraz coaching dla kadry zarządzającej przed, w trakcie oraz po zmianach
  • Coaching oraz doradztwo dla pracowników po zwolnieniu ich z pracy
  • Wsparcie kadry kierowniczej we wdrażaniu nowej strategii, komunikacji z pozostałymi pracownikami, aby w pełni przygotować ich na nową strategię i nowe cele.