Organizacja

Mercuri Urval to światowy lider w zakresie Executive Search, Profesjonalnej Rekrutacji oraz Oceny Potencjału. Jesteśmy firmą zorientowaną na wsparcie biznesu, która wierzy w odpowiedzialność jednostki. Posiadamy płaską strukturę organizacyjną, obejmującą przede wszystkim naszych konsultantów oraz ich Klientów w poszczególnych miastach. Każdy zespół odpowiada przed naszym biurem głównym w Sztokholmie w Szwecji.

Funkcjonujemy jako jedna międzynarodowa firma, co daje nam możliwość sprawnego działania w oparciu o lean management. Nasz Central Management kieruje zespołem Team Leaderów, którzy z kolei zarządzają firmą. Dzięki naszej strukturze, procesom oraz prowadzeniu Międzynarodowego Biura jesteśmy w stanie sprawnie łączyć globalny zasięg z wiedzą na temat lokalnego rynku. Jesteśmy zawsze tam, gdzie potrzebują nas nasi Klienci.

Istniejemy po to, aby zapewnić organizacjom pracowników o odpowiednich kompetencjach, które z kolei przełożą się na najlepsze możliwe wyniki.

Fundacja Mercuri Urval

Właścicielem naszej firmy jest niezależna i silna fundacja – Stiftelsen Mercuri Urval i tak będzie już zawsze. To dzięki fundacji Mercuri Urval od wielu lat pozostaje stabilną, wyróżniającą się na rynku i odnoszącą sukcesy firmą, dlatego to właśnie ta fundacja posiadać będzie zawsze większość udziałów w Mercuri Urval bez możliwości ich odsprzedania.

Partnerstwo

Jako firma będąca własnością fundacji możemy zaoferować naszym pracownikom rolę partnera Mercuri Urval. To możliwość, którą dajemy wszystkim osobom zatrudnionym w Mercuri Urval. Decyzję o zaproponowaniu pracownikom roli partnera podejmuje zarząd fundacji.

Jako firma będąca własnością fundacji możemy zaoferować naszym pracownikom rolę partnera Mercuri Urval.

Propozycja zostania

partnerem uzależniona jest od wkładu i długotrwałego zaangażowania pracownika w funkcjonowanie firmy, a także utożsamiania się z reprezentowanymi przez nią wartościami. Osoby, które wykazują się największym zaangażowaniem i chciałyby podjąć długoterminowe zobowiązania względem naszej firmy będą miały możliwość podpisania umowy partnerstwa z naszą spółką. Da im to możliwość zostania głównymi beneficjentami zysków z działalności Mercuri Urval.

Nasza misja

Istniejemy po to, aby zapewnić organizacjom pracowników o odpowiednich kompetencjach, które z kolei przełożą się na najlepsze możliwe wyniki.

Nasza wizja

Być partnerem pierwszego wyboru dla każdej organizacji, która chce poprawić wyniki poprzez usprawnienie pracy swoich ludzi. Być miejscem, w którym wyjątkowi konsultanci, Klienci i Kandydaci mogą się spotkać i wprowadzić pozytywne zmiany w swoje życie zawodowe.