Nasze wartości i kodeks postępowania

Nasze Wartości i Kodeks postępowania mają źródło w głęboko zakorzenionych przekonaniach i naszej sytuacji biznesowej:

 • Od wszystkich pracowników oczekujemy pracy i zachowania zgodnych z naszymi Wartościami iKodeksem postępowania – niezależnie od lokalizacji
 • Nie nawiązujemy relacji biznesowych, które narażają nasze Wartości lub Kodeks postępowania
 • Nasze Wartości i Kodeks postępowania będą stanowić nieodłączną część polityki zatrudnienia oraz pozostałych elementów kapitału strukturalnego

Nasze wartości

 • Ponosimy wszelką odpowiedzialność za nasz sposób postępowania oraz osiągane rezultaty
  Nasze działania odpowiadają najwyższym standardom dotyczącym odpowiedzialności osobistej, uczciwości i etyki biznesowej
  Budujemy zaufanie
 • Zobowiązujemy się do realizacji naszych zadań w najlepszy możliwy sposób Nasze postępowanie odpowiada najwyższym standardom i jest ukierunkowane na skuteczne i elastyczne osiąganie rezultatów
  Naszymi działaniami udowadniamy, że świetne rezultaty są możliwe
 • Współpracujemy z naszymi Klientami,Kandydatami oraz Interesariuszami, okazując im szacunek i pozytywne nastawienie
  Cenim y sobie różne postawy i kompetencje, łącząc ludzi wokół wspólnych celów
  Budujemy silne relacje
 • Każdego dnia stawiamy na naszych Klientów
  Staramy się zawsze uwzględniać sytuację na rynku, koncentrując się na zrozumieniu potrzeb naszych Klientów oraz danej branży
  Nasze działania opieramy na dogłębnej wiedzy ekspertów
 • Nasi liderzy i partnerzy biorą odpowiedzialność biznesową za wyniki naszej firmy
  Postawa liderów i partnerów wspiera cele i strategię firmy oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów firmy
  Budujemy jedną firmę

Kodeks postępowania

 • Odpowiedzialność pracownika i menadżera
  Pracownicy Mercuri Urval powinni zawsze wypełniać swoje obowiązki, kierując się najlepszym interesem naszej firmy, jej Klientów oraz kandydatów. Natychmiast informujemy o jakichkolwiek sytuacjach stanowiących ryzyko dla: naszej firmy, jej pracowników, Klientów lub kandydatów i podejmujemy niezbędne działania.
 • Dobre praktyki
  Mercuri Urval działa zgodnie z udokumentowanymi standardami jakości, procedurami oraz ładem korporacyjnym. Stosowane przez nas procedury ukierunkowane na wysokiej jakości obsługę Klienta pomagają w osiągnięciu ustalonych celów i dochowaniu standardów.
 • Dobre praktyki dotyczące zatrudnienia
  Pracownicy Mercuri Urval przestrzegają naszych wartości i najlepszych praktyk zapisanych w naszej polityce pracy. Funkcjonujemy jak jeden zintegrowany międzynarodowy zespół.
 • Środowisko pracy
  Mercuri Urval to miejsce pracy oparte na przejrzystych zasadach i merytorycznych fundamentach ukierunkowane na właściwą relację z naszymi Klientami i kandydatami. Zapewniamy bezpieczne, zdrowie miejsce pracy dla naszych pracowników i gości.
 • Ochrona środowiska
  Mercuri Urval swoim postępowaniem stara się mitygować wszelkie szkody względem środowiska naturalnego. Korzystamy z nowoczesnych technologii i staramy się zmniejszyć szkodliwe dla środowiska zużycie zasobów naturalnych.
 • Polityka antykorupcyjna
  Mercuri Urval jest własnością niezależnej fundacji. W naszej firmie nie jest akceptowana jakakolwiek forma łapówkarstwa czy korupcji.