RODO: wpływ na branżę Executive Search i Rekrutacji

Mercuri Urval jest firmą świadczącą usługi w zakresie Executive Search, Profesjonalnej Rekrutacji i Oceny potencjału. Ze względu na charakter naszej działalności ochrona danych osobowych od zawsze jest dla nas priorytetem. Klienci i kandydaci mogą być pewni, że ich dane osobowe są u nas bezpieczne i że obchodzimy się z nimi wyjątkowo ostrożnie. Mercuri Urval posiada duży zespół międzynarodowych ekspertów zajmujących się RODO i zgodnością z RODO.

Nasz inspektor ochrony danych
Lene Juul, DPO Mercuri Urval

Lene Juul zajmuje się ochroną danych w ramach Executive Search i Rekrutacji od ponad 20 lat. Ze względu na rozległą wiedzę na temat naszych operacji od 2017 roku pełni ona funkcję inspektora ochrony danych grupy Mercuri Urval.

Naprawdę lubię pracę z przepisami w zakresie ochrony danych i zajmuję się tym tematem od ponad 20 lat. Cieszę się, że dzięki RODO kwestia ta ponownie stała się priorytetem zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas. Przede wszystkim, moim zdaniem tworzenie przepisów w zakresie danych na szczeblu międzynarodowym, a nie krajowym, otwiera przed nami bardzo wiele możliwości. Ponadto oznacza to, że prawa naszych kandydatów są lepiej chronione w środowisku cyfrowym. 

Jaki wpływ będzie miało RODO na Pana/Panią jako klienta lub kandydata?

Mercuri Urval uważa RODO ma szansę wzmocnienia relacji i zaufania łączących nas z kandydatami i klientami. Wpisuje się to również w nasz strategiczny kierunek polegający na oferowaniu usług w zakresie Executive Search, Profesjonalnej Rekrutacji i Oceny potencjału jako Jedna Firma na całym świecie – stwarza kolejną platformę myślenia jako Jedna Firma.

Mercuri Urval jako administrator danych

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów i uczestników procesu oceny stanowi część naszej podstawowej działalności. Aby móc oferować najlepsze możliwe usługi, utrzymujemy stały dialog z osobami, których dane dotyczą, w zakresie istotnym z punktu widzenia naszych obecnych i przyszłych klientów. Ze względu na to, że stworzyliśmy własne procedury i usługi, będziemy musieli podejmować własne, niezależne decyzje w kwestii przetwarzania danych osobowych.

W związku z tym uważamy się za Administratora danych zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO).

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem jest jednym z najważniejszych aspektów naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych w procesach Executive Search i Profesjonalnej Rekrutacji, jak również w ramach projektów Oceny potencjału jest Zgoda. Dlatego też jesteśmy Administratorem danych.

Wpływ RODO na sposób, w jaki pracujemy

Dedykowany zespół projektowy przygotowuje naszą firmę w celu zapewnienia zgodności z RODO, co obejmuje między innymi ulepszenia w następujących obszarach:

 • Aktualizacja umów z klientami i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  Administratorzy danych i podmioty przetwarzające muszą zawierać ze sobą umowy powierzenia przetwarzania danych zawierające jasne wytyczne. Oznacza to aktualizację umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z dostawcami Mercuri Urval, jak również aktualizację umów z naszymi klientami uściślających nasze zobowiązania.
 • Aktualizacja zgód
  Kiedy jako kandydat aplikujesz na stanowisko za naszym pośrednictwem lub uczestniczysz w programie oceny, przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej zgody. Dokonaliśmy przeredagowania naszych zgód, aby spełniały one wymagania RODO.
 • Szczegółowy rejestr wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych
  RODO nakłada na nas obowiązek prowadzenia szczegółowego rejestru wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Dlatego też nasz zespół projektowy blisko współpracował z kolegami z biur Mercuri Urval w całej Europie, dokumentując wszystko, czym się zajmujemy – od A do Z. Z naszego punktu widzenia pozytywnym efektem ubocznym RODO jest jednolite przetwarzanie danych osobowych we wszystkich biurach Mercuri Urval.
 • Aktualizacja systemów informatycznych
  Dokonaliśmy przeglądu wszystkich systemów informatycznych w celu zagwarantowania dalszego bezpieczeństwa danych naszych kandydatów i klientów. Wprowadziliśmy zmiany umożliwiające nam spełnienie wymagań RODO w zakresie praw osób, których dane dotyczą – na przykład prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do usunięcia danych, prawa do przenoszenia danych itp.
 • Szkolenia, stała świadomość – oraz audyty
  Stworzenie wytycznych i nowych procedur nie wystarczy. Musimy zagwarantować, że wszyscy pracownicy Mercuri Urval zawsze będą w stanie sprostać wysokim standardom ochrony danych, które stawiamy sobie za cel. Ochrona danych musi stanowić żywą część Mercuri Urval. Oznacza to szkolenia i stałe zwracanie uwagi na kwestie ochrony danych w obrębie naszej organizacji.

  Dlatego też nasz inspektor ochrony danych będzie przeprowadzać regularne audyty w biurach Mercuri Urval na terenie Europy i nie tylko w celu monitorowania zgodności z RODO, zwiększając świadomość i szkoląc pracowników zaangażowanych w operacje przetwarzania.

 Pana/Pani prawa jako naszego kandydata 

Dla Mercuri Urval niezwykle ważne jest tworzenie relacji opartych na zaufaniu z klientami, chronienie ich nietykalności oraz zapewnienie im kontroli nad własnymi danymi osobowymi. Od dnia 25 maja 2018 roku RODO przyznaje Panu/Pani rozszerzone prawa jako osobie, której dane dotyczą. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem gdpr.int@mercuriurval.com