Executive Search z firmą Mercuri Urval

Dlaczego tak wiele rekrutacji na stanowiska kierownicze kończy się niepowodzeniem?

Pozyskiwanie skutecznych liderów jest zawsze trudnym zadaniem. Doświadczenie na podobnym stanowisku nie jest jedynym wiarygodnym wyznacznikiem przyszłych wyników w nowej pracy. Ponadto wykorzystanie samych kontaktów zawodowych konsultanta Executive Search prawdopodobnie nie doprowadzi do zatrudnienia lidera, którego potrzebuje Państwa organizacja. Błędy w wyborze właściwych osób wynikają również z częstych zmian otoczenia i rosnącej złożoności ról przywódczych.

Badania nie pozostawiają złudzeń: rekrutacja liderów przy użyciu tradycyjnych metod w 40-60% przypadków kończy się niepowodzeniem
Przeczytaj wypowiedź naszego Dyrektora Generalnego, Richarda Moore’a

Konwencjonalne podejście stosowane w tradycyjnych procesach Executive Search okazuje się zawodne, ponieważ dopasowanie kandydata nie opiera się na twardych danych.  Powodzenia również nie gwarantują wcześniej pełnione funkcje kandydata czy też sieć kontaktów biznesowych konsultanta Executive Search. Powszechnie stosowane podejście ogranicza różnorodność kandydatów. Pomimo zaangażowania ekspertów HR, dyrektorów i konsultantów, niezadawalające wyniki są najlepszym dowodem braku skuteczności tradycyjnego podejścia do pozyskiwania pracowników wyższego szczebla.

Nasze metody, wykorzystujące badania naukowe, dają znacznie bardziej wiarygodne wyniki. MU Executive Search to nowoczesny i niezawodny sposób pozyskiwania liderów, który radykalnie eliminuje najważniejsze ryzyka (tj. problemy związane z efektywnością i różnorodnością kandydatów) wynikające z tradycyjnych metod rekrutacji.

Zmiana w sposobie rekrutacji liderów jest konieczna

Tempo zmian na rynku wpływa na złożoność i ryzyko związane z klasycznym pozyskiwaniem pracowników na stanowiska kierownicze. Skuteczny wybór liderów nigdy nie był trudniejszy. Nigdy nie był też ważniejszy. Konwencjonalne podejście okazuje się nieefektywne. Firmy wymagają przywództwa opartego na skuteczności i różnorodności.

 • Problem z wydajnością, który pojawia się w tradycyjnej rekrutacji, jest konsekwencją stosowania ogólnych modeli i przekonań na temat ról przywódczych i subiektywnego podejmowania decyzji. Należy podkreślić, że każda organizacja jest wyjątkowa, podobnie jak jej liderzy. Stąd krytycznym jest adaptowanie dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań.
 • Problem z różnorodnością wyselekcjonowanych osób zawęża pulę kandydatów i ogranicza ich dostępność. Tylko etyczne i oparte na naukowych przesłankach procesy rekrutacyjne mogą zapewnić, że do dalszych etapów przechodzą odpowiednio wykwalifikowani kandydaci, którzy są później zatrudniani na podstawie rzetelnych kryteriów.

Organizacje słusznie domagają się lepszych wyników rekrutacji, a kandydaci na liderów oczekują profesjonalnego i przejrzystego procesu selekcji i wyboru. Sukces w tym zakresie wymaga naukowego podejścia i metod wyboru liderów dostosowanych do faktycznych potrzeb.

MU Executive Search to alternatywa dla tradycyjnych metod rekrutacji

Działamy w oparciu o naukę, nie przypadek

MU Executive Search to sposób rekrutacji liderów, który zapewnia dostarczenie właściwej, zdywersyfikowanej puli kandydatów.

 • Rekrutacja z Mercuri Urval zaczyna się od lepszego poznania sytuacji biznesowej klienta. Zespół ekspertów analizuje wymagania i kontekst, w którym lider ma odnieść przyszły sukces. Dogłębne zrozumienie specyficznych wymagań pozwala za każdym razem przeprowadzać właściwą analizę rynku kandydatów – w ramach istniejących sieci potencjalnych pracowników i poza nią. Za każdym razem prezentowana jest zróżnicowana pula kandydatów, którzy spełniają wymagania w zakresie kompetencji i potencjału.
 • Po zakończeniu rynkowej analizy kandydatów, ten sam zespół korzysta z procesu MU Leadership Assesment, aby przewidzieć zdolność kandydata do spełnienia obecnych i przyszłych wymagań dotyczących określonej roli. MU Leadership Assesment jest precyzyjnie dostosowany do indywidualnego przypadku.

Dzięki MU Executive Search decyzje o zatrudnieniu są oparte na faktach i logicznych argumentach. Są one pozyskane poprzez analizę kompetencji kandydata i jego potencjału oraz szczegółowe zrozumienie unikalnych kryteriów wydajności dla konkretnego stanowiska i sytuacji biznesowej. W Mercuri Urval nie korzystamy z ogólnych modeli lub teorii związanych z przywództwem.

Mercuri Urval pozyskuje dla Państwa osoby, które natychmiast osiągają konkretne wyniki. Rekrutujemy liderów w oparciu o to, co faktycznie potrafią zrobić, a nie o to, co robili wcześniej, kogo znają, jak bardzo są lubiani lub jakie mają zdolności.

Przewidywalna, uczciwa i racjonalna metoda rekrutacji na stanowiska kierownicze jest unormowana i weryfikowana w perspektywie długoterminowej. To gwarancja pozyskania skutecznych liderów.

Proces rekrutacji z Mercuri Urval obejmuje:

 • Dokładną analizę konkretnego kontekstu biznesowego, sytuacji oraz specyficznych wymagań w zakresie umiejętności kandydatów
 • Dogłębne poznanie i analizę rynku odpowiednich kandydatów,
 • Skrojone na miarę, profesjonalne i taktowne podejście do kandydata
 • Certyfikat ISO 10667-2, gwarantujący najwyższy standard w zakresie stosowanych metod i procedur oceny wyboru i porównania kandydatów
 • Indywidualne porady dotyczące wdrożenia pracownika oraz włączenia w pracę organizacji

Globalna rekrutacja kadry kierowniczej z Mercuri Urval

Zdarza się, że lider, którego Państwo potrzebują, znajduje się poza lokalnym rynkiem. Mimo to nasi eksperci Executive Search są w stanie go pozyskać. Jeśli Państwa środowisko biznesowe staje się coraz bardziej międzynarodowe, możemy pomóc, ponieważ mamy doświadczenie w globalnej rekrutacji. Wiele stanowisk kierowniczych ma charakter międzynarodowy i wymaga indywidualnego podejścia. Nasze sieci kandydatów mają charakter lokalny, regionalny oraz światowy, a to warunek wstępny sukcesu w rekrutacji kadry kierowniczej w skali międzynarodowej.

Mercuri Urval to wiodąca globalna firma Executive Search, działająca w ponad 60 krajach. Nie istnieją dla nas wewnętrzne bariery w zakresie tego, co możemy dla Państwa zrobić – wspieramy naszych klientów w procesach rekrutacyjnych na całym świecie.

W Mercuri Urval oferujemy klientom lokalną wiedzę o zasięgu międzynarodowym, co oznacza, że klienci mają dostęp do puli kandydatów z całego świata. Dedykowany do współpracy lokalny konsultant Executive Search dostosuje propozycję do Państwa indywidualnych oczekiwań, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności.

Dlaczego warto wybrać Mercuri Urval do następnej rekrutacji na stanowiska kierownicze?

MU Executive Search to wysokiej jakości usługa oparta na wiedzy, której celem jest wyszukanie i dopasowanie najlepszych dostępnych kandydatów do konkretnych potrzeb biznesowych. Metoda ta gwarantuje wybór osób, które mają największe szanse na osiągnięcie pożądanych wyników.

Nasi eksperci mają wiedzę i doświadczenie, a także posługują się narzędziami i metodami analitycznymi, potrzebnymi do zrozumienia celów strategicznych, biznesu i kultury organizacyjnej klientów. Dzięki temu możemy świadczyć nasze usługi na wszystkich rynkach i we wszystkich regionach świata.

 • Ponad 90% rekomendowanych przez nas liderów spełnia lub przekracza oczekiwania pracodawców*
 • Nasze zespoły branżowe pracują na wszystkich głównych rynkach na całym świecie
 • Każdego roku przeprowadzamy ponad 1000 pomyślnie zakończonych rekrutacji na stanowiska kierownicze niższego i wyższego szczebla
 • 89% naszych klientów zgadza się, że nasze usługi skutecznie rozwiązały ich problem**
 • Nasze standardy oceny (Assesment) są wysoce konkurencyjne, co potwierdza certyfikat ISO 10667-2, najbardziej uznany międzynarodowy standard w zakresie dostarczania i stosowania metod i procedur oceny***

* Regularnie publikowane badania walidacyjne

** Badania percepcji klientów przeprowadzone w >15 krajach, 2020-2022

*** Powtarzające się badania walidacyjne, corocznie audytowane przez firmę DNV

Responsible consultants:

Matthew Owens

Partner & Director (Team Leader)

Wyświetl profil

Responsible consultants:

Daniel Müller

Partner & Director

Wyświetl profil

Responsible consultants:

Monika Weiß

Engagement Manager

Wyświetl profil

Responsible consultants:

Dominik Roth

Partner & Director (Team Leader)

Wyświetl profil

Responsible consultants:

Vincenzo Di Pietro

Partner & Team Director

Wyświetl profil