Assessment

Assessment Indywidualny

Firma Mercuri Urval jest pionierem w ocenie potencjału pracowników metodą Assessment. Nasz sukces zawdzięczamy zdolności dostrzegania i mierzenia potencjału pracownika, zespołów i całych organizacji. Firma Mercuri Urval zapewnia pomoc w Ocenie Potencjału do rozwoju, wskazywaniu braków kompetencyjnych oraz doborze nowych ludzi, którzy pomogą wypełnić te braki.

Firma Mercuri Urval przeprowadza assessment indywidualny z uwzględnieniem uwarunkowań danego Klienta, a także zgodnie z konkretną rolą i poziomem w hierarchii organizacji. Korzystamy z naszego doświadczenia podczas przeprowadzania testów psychometrycznych, oceny zdolności kognitywnych oraz kompetencji, a także w trakcie wnikliwych rozmów z pracownikami oraz opracowywaniu ich profili zawodowych.

Firma Mercuri Urval jest pionierem w ocenie potencjału pracowników metodą assessment.

Dajemy Państwu pewność, że dokonają Państwo właściwego wyboru podczas rekrutacji, decyzji o awansie lub rozwijaniu potencjału pracownika. Aby to zrobić, należy brać pod uwagę nie tylko oczywiste czynniki, jakimi są kwalifikacje i doświadczenie pracowników. Firma Mercuri Urval zapewnia pomoc w ocenie poziomu motywacji, ambicji oraz wychwyceniu cech charakteru danego pracownika.

Assessment i Development Centers

Assessment i development centers zostały stworzone z myślą o naszych Klientach. Rozwój zaczyna się od zrozumienia sytuacji. Nasze trwające zwykle od jednego do trzech dniassessment centres mogą to zapewnić.

Opierając się na modelu kompetencji wypracowanym przez Państwa firmę lub Mercuri Urval, nasze centra diagnozy i rozwoju udzielą Państwu i Państwa ludziom szczegółowych, praktycznych wskazówek:

  • Jakie kompetencje posiadają Państwa ludzie?
  • W jaki sposób mogą się rozwijać i jak szybko?
  • Jaka ścieżka kariery jest najlepsza dla nich i dla Państwa? (Assessment and development centres section 1,2 3)

Informacja zwrotna z wielu źródeł oraz usługi Business 360

Proces Business 360 Mercuri Urval pozwoli Państwuzrozumieć, jak Państwa firma oraz Państwa zespół postrzegane są w kluczowych momentach podczas interakcji z Klientami oraz współpracownikami. Określaobszary rozwoju. Umożliwia mierzenie postępów. A także wspiera pracę nad zachowaniami, których Państwafirma potrzebuje, aby odnieść sukces.

"Patrzymy na Państwa biznes z Państwa perspektywy. Patrzymy także naPaństwa ludzi z każdej możliwej perspektywy. Identyfikujemy talenty wśród Państwa pracowników. Nasze internetowe narzędzie badań 3D™ tworzy szczegółową mapę, przedstawiającą, w jaki sposób dana osoba lub grupa jest postrzegana – przy wykorzystaniu modeli kompetencji lub zestawu pytań, który tworzymy na podstawie Państwa modeli.