Prosessen for deg som ansatt

Oppstart - Analyse - Møt markedet

Mercuri Urval tilbyr den ansatte en tilpasset prosess for outplacement og karriererådgivning med individuelle møter. Vi foretrekker en viss grad av fleksibilitet med hensyn til konkrete aktiviteter, slik at det passer den ansattes behov og forventninger. Vi vet av erfaring at det kan ta litt tid før de berørte ansatte er klare for å starte sin jobbsøking.

Den neste fasen er å analysere behov, avklare mål og søkestrategi. Dette støttes av spørreskjemaer, personlighetstester og en detaljert vurdering hvor områder som personlige styrker, begrensninger, avklaring av verdier og fremtidig karriere står i fokus.

Basert på tidligere analyser lager konsulenter og ansatte en tilpasset strategi knyttet til eksisterende nettverk, spesielt interessante bedrifter, samt tidligere møter og jobbrelaterte kontakter.