Outplacement

I den stadig mer komplekse og skiftende verden vi lever i, er evnen til å tilpasse og omforme organisasjonen en avgjørende konkurransefaktor. Å måtte si opp ansatte, som en del av organisasjonens tilpasning, er ofte en av den vanskeligste utfordringene man møter i sin karriere. Mercuri Urval kan bidra til at oppgaven utføres med respekt og omtanke.

Outplacement med Mercuri Urval er en støtte for både de overtallige og for ledere og ansatte som skal drive virksomheten videre. Med profesjonell støtte kan en vanskelig situasjon omgjøres til en retning som skaper utvikling og nye muligheter for den overtallige. Det viser at man som arbeidsgiver tar ansvar, og skaper trygghet og motivasjon hos de som jobber der.

Skreddersydde råd og coaching for å finne den neste utfordringen”

Våre Executive Outplacement-konsulenter tilbyr coaching for ledere, med skreddersydde råd for å forbedre og sikre muligheter. Mercuri Urvals konsulenter tilbyr individuelle løsninger, og matcher individuelle ferdigheter og ambisjoner med realitetene i arbeidsmarkedet.

Sertifiserte coacher

Alle Mercuri Urval-coacher arbeider etter ICF-standarder og overvåkes gjennom vårt nettverk av ICF-sertifiserte coacher. Vår prosess møter de høyeste, internasjonale standarder, og Mercuri Urvals egne coacher oppdaterer kontinuerlig sin kompetanse gjennom etterutdanning og utviklingsprogram.

Vår tilnærming til Outplacement

Våre outplacement-programmer består av flere fleksible løsninger. For globale selskaper, tilpasser vi våre tjenester til det lokale, regionale eller nasjonale arbeidsmarkedet og deres regler og lovgivning.

Mercuri Urval hjelper deg med å forberede, gjennomføre og iverksette de nødvendige endringene. Et outplacement-programs suksess avhenger i stor grad av evnen ledelsen har i å administrere alle parter gjennom tre faser i tre prosesser; ledelsen, de berørte ansatte og de gjenværende ansatte.

Mercuri Urval støtter alle tre parter:

  • Vi bistår, utvikler og coacher toppledelsen før, under og etter endringen
  • Vi coacher og er rådgivere for de berørte ansatte etter deres oppsigelse
  • Vi hjelper ledelsen til å gjennomføre den nye strategien og å kommunisere med de øvrige ansatte, slik at de er fullt forberedt på den nye strategien og sine mål.