Coaching

Executive Coaching

Coaching fremskynder de ansattes utvikling og hjelper dem å levere på nye nivåer. Dette er den mest effektive prosessen for personlig utvikling i et profesjonelt miljø. Å utvikle dine medarbeidere gjennom Coaching er en investering som gir positive resultater både på kort og lang sikt.

Hjelp dine nøkkelpersoner til å nå neste nivå

Team Coaching

Team Coaching med Mercuri Urval hjelper dine team til å oppnå ekstraordinære resultater både på kort og lang sikt. Vi øker muligheten hos en gruppe til å skape langsiktige, bærekraftige resultater ved å gi dem fokus, innsikt, støtte, kunnskap og verktøy. Utviklingsarbeidet tilpasses behovene til gruppen og kan være rettet mot å skape en enighet mellom gruppens og bedriftens mål, håndtere konflikter som hindrer gruppens arbeid og skape bedre beslutningsprosesser og en tydeligere tilnærming.

Sertifiserte ICF coacher

Alle Mercuri Urval-coacher arbeider etter ICF-standarder og overvåkes gjennom vårt nettverk av ICF-sertifiserte coacher. Vår prosess møter de høyeste, internasjonale standarder, og Mercuri Urvals egne coacher oppdaterer kontinuerlig sin kompetanse gjennom etterutdanning og utviklingsprogram.

Vår tilnærming til Coaching

Mercuri Urvals coaching-metode baserer seg på vårt foregangsarbeid innen hva som er driverne for menneskelige prestasjoner. Kombinasjonen av våre coacher, våre verktøy og våre metoder gjør Coaching unikt:

 • Basert på innsikt
  Coaching starter med en klar og tydelig innsikt i coaching-kandidaten. Dette sikrer at vår coach forstår både virksomhetens forretningssituasjon samt kompetanse og potensial hos coaching-kandidaten.
 • Resultatfokus
  Mercuri Urvals brede erfaring innen faglig og personlig utvikling gir oss en forståelse av betydningen coaching kan ha for din virksomhets resultater. Derfor knytter vi målene fra vår coaching opp mot SMARTER-målene, slik at resultatene blir verdifulle for både virksomheten og coachingkandidaten.
 • En velprøvd lærings- og utviklingsmetode
  Mercuri Urvals coacher leverer vår aktivitetsbaserte coaching- og utviklingsprosess (ABCD™). Denne prosessen har dokumenterbar effekt på resultatene av den personlige og forretningsmessige coachingen. Den sikrer at læringen er en operativ – ikke en teoretisk – prosess.
 • Målbare resultater
  Vår tredelte coaching-metodikk sikrer at linjeleder er aktiv gjennom hele coaching-prosessen. Dette betyr at de er i stand til å støtte utviklingen hos coaching-kandidaten, og gi tilbakemelding til vår coach på eventuelle utfordringer og hvordan de er håndtert.