Teknologi, media og telekommunikasjon

Teknologi-, media- og telekomsektorene er i rivende utvikling. Mens de globale markedene utvikles, vokser og konvergerer, er det en stadig økende etterspørsel etter oppdatert kompetanse og talenter som kan bidra til at selskapene er i forkant av utviklingen. Nettopp i disse sektorene finner vi flere av selskapene som fremstår som vinnere i kampen om talentene.

Vi snakker her typisk om innovative talenter som bidrar til å stake ut kursen innen den teknologiske utviklingen, eller det kan være talenter som evner å omsette nye teknologier til konkurransemessige fortrinn, økonomiske resultater og forretningsmessig utvikling i kundenes verdikjede. Det å peke ut, rekruttere, utvikle og beholde talenter er en utfordring virksomhetene står overfor. Sentralt i dette blir å frigjøre lederpotensial, både forretningsmessig og personaladministrativt.

Hard kamp om markedsandeler og teknologiske fortrinn

Telekomoperatører:

Mens telekomoperatørene kjemper om markedsandeler i stadig voksende markeder, er de samtidig nødt til å innfri høye kundekrav og tilpasse seg stadig skiftende regelverk. Samtidig stiller infrastrukturen til neste generasjons teknologi endrede krav til leveransene. Aktørene må tilby stadig mer innovative og verdiøkende tjenester for å henge med i utviklingen. Økt konkurranse og deregulering endrer inntektsstrømmene og øker presset på leverandørene. Å få kontroll over infrastruktur og tilgjengelighet, kunne tilby innovative og hensiktsmessige innholdstjenester, vinne kampen om talentene, samt skape mer fleksible, kundeorienterte organisasjoner er sentrale utfordringer for ledere i hele telekomsektoren.

IT- og teknologileverandører:

IT- og teknologileverandører forventes stadig å utvikle og levere kostnadseffektive og innovative forretningsløsninger. Dette betyr at kompetanse innen systemintegrasjon blir avgjørende. Det setter kundene i stand til å implementere state-of-the-art-teknologi for å nå sine forretningsmål og styrke sitt markedspotensial. Men hvordan ser morgendagens kunde ut? Og hvordan kan disse organisasjonene skille seg ut, konkurrere og øke sin andel av overskuddet?

Mediebransjen:

Mediebransjen krever kontinuerlig innovasjon for å håndtere og levere morgendagens medieinnhold. I mer enn 20 år har Mercuri Urval bygget opp solid kompetanse innen denne sektoren. Da internettboomen kom på begynnelsen av nittitallet, gikk våre konsulenter i partnerskap med nye IT-bedrifter og sterke, statlig eide telekomselskaper som hadde behov for å tilpasse virksomheten til et konkurranseutsatt marked. I dag hjelper vi kundene til å forstå hvilken kompetanse de trenger for å være i forkant – for å tjene penger på innhold og for å dra nytte av nye kanaler i et raskt skiftende e-landskap.