Corporate Finance

Norne Securities - Oslo/Bergen


Eiendom - M&A - ECM

Eiendom - M&A - ECM

*

For Norne Securities søker vi høykompetente rådgivere til deres Corporate Finance avdeling. Vi søker folk til hovedkontoret i Bergen og til kontoret i Oslo.

Nornes Corporate Finance-avdeling er organisert med de to fagområdene M&A («Mergers & Acquisitions») og ECM («Equity Capital Markets»). Videre har selskapet to spesialiserte industri-team innenfor hhv Bank og Eiendom.

Vi søker nå erfarne rådgivere primært med spesialkompetanse innenfor:

  • Eiendom, som er organisert som en «project finance» - virksomhet. Det søkes spesielt etter personer med erfaring fra investeringsrådgivning mot profesjonelle investorer og med en særskilt interesse for eiendomstransaksjoner
  • M&A, hvor Norne er en av de ledende M&A rådgiverne på Vestlandet. Det søkes etter personer med erfaring fra Corporate Finance-rådgivning som kan bidra aktivt til å genere og gjennomføre nye kjøps- og salgs oppdrag

Det er også aktuelt å ansette spesielt egnede personer med erfaring fra transaksjonsrådgivning ift børsnoterte selskaper («ECM»). Her vil det være nødvendig med erfaring fra Corporate Finance-avdeling i verdipapirforetak. Det vil også være aktuelt å vurdere kandidater med Sales- (aksje/obligasjonsmegler) eller Analyse-bakgrunn fra andre verdipapirforetak. Her er det avgjørende med godt etablerte kunderelasjoner, evne til å utvikle transaksjoner og «closing egenskaper».

Kandidatene for Eiendom og M&A bør ha minimum 5 til 10 års relevant erfaring fra verdipapirforetak (meglerhus), corporate finance (M&A) rådgivere, konsulentbransjen, business development rolle i større selskap, el.l.

Dette er svært operative stillinger, og vi ser etter kandidater med «closing egenskaper» og betydelig erfaring fra rådgiverrollen.

Du skal samhandle med svært profesjonelle kunder på toppleder-nivå og blant eiere av selskaper. Du har en naturlig måte å samhandle med disse på, og mange av de er allerede en del av ditt kontaktnett.

Du trigges av en travel hverdag der du skaper din egen agenda og svarer for egne mål basert på Nornes verdigrunnlag.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Mercuri Urval ved Jean Lorange tlf: 975 59 039 eller Geir Lislerud tlf: 975 59 052. Søk på stillingen snarest og senest 13. april 2020. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Vi vil kontakte aktuelle kandidater fortløpende.

Norne Securities logo

Om selskapet

Norne er et verdipapirforetak som tilbyr Corporate Finance- og Investeringsrådgivning til selskaper og profesjonelle investorer samt Online fonds-og aksjehandel til private investorer.

Norne Securities er eiet av 14 frittstående sparebanker og har et tett samarbeid med bankene i Eika Gruppen. Som «sparebankenes verdipapirforetak» har Norne særskilt kundefokus på sparebanker og deres kunder, både private og bedrifter. Norne er bla.markedsledende innen emisjoner av egenkapital til sparebanksektoren med vel 80% markedsandel (i antall transaksjoner) over de siste 3 årene.

Norne har videre analysedekning på alle norske sparebanker og har vel 50 000 Online aksjehandelskunder. De fleste av disse er kunder i de over 70 sparebankene som distribuerer Nornes Online aksjehandelsløsning. Norne har også mer enn 10 milliarder i fondsmidler under forvaltning på vegne av kunder.