Direktør - Digi Rogaland

Visjonær og samfunnsengasjert leder søkes til å lede spennende digital satsing i Rogaland

***

  • Plassering

    Stavanger

  • Selskap

    Digi Rogaland

  • Referansenummer

    NO-03597

www.digirogaland.no/

Digi Rogaland logo

Stillingen

Direktøren vil få ansvaret for å lede Digi Rogalands arbeid med  å sikre optimale digitale tjenester til alle innbyggere og til næringslivet i Rogaland. Dette er et viktig samfunnsoppdrag og vi ser etter en leder som motiveres av å jobbe på et strategisk nivå og samtidig ha en operativ tilnærming. Vi søker en utviklingsorientert og visjonær leder, som vil få fag-, budsjett- og ressursansvar. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å formidle og synliggjøre den digitale strategien regionalt og nasjonalt, inspirere til utvikling av nye samarbeidsprosjekter og være en aktiv støttespiller i pågående prosjekter.

Direktøren må ha arbeidet med digitalisering på et strategisk nivå, og ha noe innsikt i det operative innen fagområdet. Videre er det viktig med erfaring fra endringsprosesser og utviklingsarbeid. Erfaring fra arbeid hvor samspill med offentlige myndigheter og eksterne samarbeidspartnere har vært sentralt, vil være en fordel.

Du er en motiverende og inspirerende leder som evner å begeistre, og som får energi av å legge til rette for kontinuerlig endring og forbedring. Resultater skaper du sammen med andre gjennom tydelig og engasjerende lederskap. Du skaper en trygg arena for tett samarbeid og åpen informasjonsdeling, hvor en har fokus på å høste felles erfaringer og etablere felles system- og kompetansemessig plattform.

Rollen krever at du har solid ledererfaring med dokumenterbare resultater, og det er ønskelig med relevant utdanning på masternivå. Bakgrunn fra offentlig sektor vil være en fordel. God rolle- og fagforståelse, solid samfunnsinnsikt, gode kommunikasjonsevner samt evne til å skape gode relasjoner vil være viktige egenskaper for å lykkes i rollen. 

Digi Rogaland tilbyr en stilling med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du vil lede et strategisk viktig område med stor oppmerksomhet og forventning fra våre medlemskommuner og andre samarbeidspartnere.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval v/Silje Bolset tlf. 975 59 049 eller Tone B F Bethelsen tlf. 975 59 040. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt. Du kan også kontakte styringsgruppens leder, Per Kristian Vareide på tlf. 930 12 291.

Søk på stillingen ved å laste opp din CV og søknad på Jobbnorge.no snarest, og senest innen 30.04.2019.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetsloven § 25, andre ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten.

Om selskapet

Digi Rogaland er et samarbeid mellom alle kommunene i Rogaland om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Digi Rogalands ambisjon er at  innbyggerne skal oppleve at kommunenes digitale løsninger er lik på tvers av kommunegrensene. Kommunene i Rogaland ønsker å bidra til at flere nasjonale løsninger etableres og videreutvikles av kommuner i Rogaland, med bistand fra fellesressurser i Digi Rogaland og lokalt næringsliv. Samarbeidet skal bidra til deling og gjenbruk av ressurser. Hjelp til gevinstrealisering og prosessforbedring er viktige byggeklosser i samarbeidet.

Les mer på: www.digirogaland.no