Kirkeverge

Vi ser etter en trygg leder med erfaring fra kirkelig virksomhet og god kunnskap om kirkelovgiving

Ledelse – Endring - Utvikling

 • Plassering

  Stavanger

 • Selskap

  Stavanger kirkelige fellesråd

 • Referansenummer

  NO-03425

www.kirken.stavanger.no

Stavanger kirkelige fellesråd logo

Stillingen

Vi ser etter en trygg leder med erfaring fra kirkelig virksomhet og god kunnskap om kirkelovgiving.
Du er visjonær og ønsker å være en drivkraft i videreutviklingen av nye Stavanger kirkelige fellesråd.
Du kan vise til solide strategiske og analytiske ferdigheter, og har gjerne erfaring innen endringsledelse. Du har fokus på helheten, er målrettet og opptatt av både planlegging og gjennomføring. Du har god formidlingsevne, er en inspirerende og tydelig leder, som trives i det offentlige rom.
 
Stillingen er en sentral lederfunksjon, med ansvaret for totalt ca 160 ansatte. Stillingen krever at du er medlem av Den norske kirke. Kirkevergen rapporterer til Stavanger kirkelige fellesråd ved fellesrådets leder.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve daglig ledelse og forvaltning av fellesrådets virksomhet i samsvar med vedtatte planer, budsjett, gjeldende lover og forskrifter
 • Arbeide utadrettet, fronte og fremme kirkens interesser overfor byens politikere og befolkning
 • Være en synlig representant for kirken i møte med offentligheten og media
 • Budsjett/økonomiansvar. Forvalte økonomi og eiendommer på ansvarlig måte
 • Lede og utvikle medarbeiderne og organisasjonen, og være en dyktig arbeidsgiver som kan vise inkludering og klokskap
 • Videreutvikle organisasjonen og skape gode relasjoner med ansatte i menighetene og på gravplassene
 • Videreutvikle samarbeidet med nye Stavanger kommune, Stavanger biskop og Stavanger bispedømmeråd
 • Bidra til å skape gode relasjoner og samhandling med og mellom menighetene
 • Sørge for god forvaltning og drift av bygninger og gravplasser
 • Være saksbehandler og sekretær for fellesrådet og andre utvalg
 • Samarbeide med KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon) og delta i kirkelig nettverk nasjonalt og regionalt

Ønsket utdanning og erfaring

 • Relevant høyere utdannelse fra universitet/høyskole. Spesielt aktuelle fagområder: kirkefag, økonomi, administrasjon, ledelse og organisasjon 
 • En fordel med teologisk bakgrunn/kompetanse, men ikke et krav
 • God kunnskap om Den norske kirkes verdigrunnlag, organisering og struktur
 • Erfaring innen ledelse - med personalansvar
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, og i samarbeid med politikere
 • Erfaring kirkelig virksomhet og god kunnskap om kirkelovgiving
 • Erfaring i arbeid med fagforeninger
 • Forhandlingskompetanse
 • Erfaring økonomi/budsjettansvar fra større virksomhet/ organisasjon
 • Erfaring i å drive/lede endringsprosesser og endringsledelse i større organisasjoner
 • God innsikt i offentlig forvaltning og økonomistyring

Ønsket kompetanse og egenskaper

 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
 • Norsk må beherskes skriftlig og muntlig
 • Forståelse/respekt for bruk av nynorsk
 • Kirkebyggforståelse
 • Byggteknisk forståelse / interesse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, god saksbehandler
 • Gode datakunnskaper 
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsegenskaper – sikre god dialog med ansatte, kommunen, media og andre aktører i lokalsamfunnet
 • Solide strategiske og analytiske ferdigheter
     

Vi tilbyr

 • En svært spennende og utfordrende lederstilling i en organisasjon med motiverte og faglig dyktige medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale
 • 6 måneders prøvetid

For mer informasjon om Stavanger kirkelige fellesråd og stillingen se:
https://kirken.stavanger.no eller  www.mercuriurval.no

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Tone BF Berthelsen  tlf . 975 59 040. Du kan også kontakte leder av Stavanger kirkelige fellesråd og fellesnemnd Einar O. Iversen tlf. 901 34 228.

Søk på stillingen ved å laste opp din CV og søknad  snarest, og senest innen 1. mars 2019. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver inntil søknadsfristens utløp. Vi gjør oppmerksom på at prosessen gjennomføres i samsvar med offentlighetsloven.

Søk her via Jobbnorge

 

 

 

 

Jobb med oss! from Stavanger kirkelige fellesråd on Vimeo.

Om selskapet

Stavanger kirkelige fellesråd er fellesorganet for menighetene i Stavanger. Fellesrådet har ansvar for kirkebyggene, gravplassene, personell og økonomi.  Fellesrådet består av ett medlem valgt av og fra hvert menighetsråd, en geistlig oppnevnt av biskopen og en representant fra Stavanger kommune oppnevnt av bystyret.
 
Fellesrådet er et selvstendig offentlig organ i Den norske kirke, og skal ivareta økonomiske og administrative oppgaver, og er arbeidsgiver på vegne av soknene. Fellesrådet skal utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i nye Stavanger kommune, samt fremme samarbeid mellom de ulike menighetsrådene og ivareta deres interesser overfor kommunen.