Som kandidat

Respekt er sentralt når Mercuri Urval rekrutterer aktuelle kandidater.

Rekrutterings- og utvelgelsesprosessen dreier seg om å føre to parter sammen – en organisasjon som trenger en definert kompetanse til å fylle en rolle, og en person som har denne kompetansen.

Den mest effektive rekrutteringsprosessen fremmer gjensidig respekt slik at begge parter får fullt utbytte. På lang sikt er Mercuri Urval til stede for å sikre at hver enkelt kandidat tilpasser seg og utvikler seg på sin nye arbeidsplass. Selv de kandidatene som passer stillingsbeskrivelsen best, kan hjelpes til å prestere enda bedre.

Gjennom hele intervjuet er du beskyttet av personvernloven, både når det gjelder personlig og profesjonell informasjon som er sensitivt overfor vår oppdragsgiver.

Våre intervjuer med kandidater gjennomføres ofte sammen med vår oppdragsgiver. Disse intervjuene fokuserer på dine prestasjoner, ambisjoner og preferanser. På slutten av intervjuet gir vi en umiddelbar tilbakemelding og informasjon om prosessen videre.

Vårt håp er at hver kandidat – om de blir valgt eller ikke – får verdifulle innspill og råd om hans eller hennes sterke sider, begrensninger og fremtidige karriereutsikter.