Som deltaker i et utviklings- eller coachingprogram

Business Coaching-prosessen

Vårt Business Coaching-program er utviklet for å optimalisere sammenhengen mellom virksomhetens strategiske mål og dine personlige ambisjoner.

I praksis har vi utarbeidet og skreddersydd et detaljert program for deg, der selskapets overordnede mål står sentralt. Samtidig gir det deg ansvaret for å nå egne mål i rollen din. Dette "hands-on"-programmet skal motivere deg og samtidig øke din personlige kompetanse. Prosessen er ment å være både støttende og stimulerende.

Team Coaching-prosessen

Mercuri Urvals Team Coaching hjelper våre kunder å bygge team som presterer og leverer gode resultater. Vi setter din virksomhets forretningsmål i sentrum.

Vi bidrar til at gruppen arbeider med de riktige mål for øye, får bedre innsikt, blir mer bevisst sine ferdigheter og de verktøy gruppen trenger for å oppnå langsiktige resultater. Programmet utvikler både teammedlemmene og teamet som helhet.

Ved starten av programmet forankres teamets mål, og Team Coachingens effekt måles senere opp mot disse.

Våre Team Coacher er pionerer på feltet. De har solid og bred kunnskap og erfaring med utviklingsprogrammer. De er alle høyt kvalifiserte og forretningsorienterte konsulenter med stor suksess fra tidligere roller i mange ulike virksomheter og med ulike formål

Om våre konsulenters rolle som coacher

I coachingrollene fungerer Mercuri Urvals konsulenter som tilretteleggere og utfordrere. Våre konsulenter representerer konfidensialitet og nøytralitet. Deres rolle er å bidra til at teamets mål oppnås. Dette gjøres blant annet ved å avdekke teamets styrker og utviklingsområder, samt å hjelpe gruppen til å utvikle og implementere en realistisk utviklingsplan.

Våre coacher er erfarne konsulenter fra 25 nasjonaliteter. De er alle akkreditert gjennom Mercuri Urvals interne opplærings- og utviklingsprogrammer samt eksterne, godkjente utdannelser innen coaching. De kombinerer sin praktiske forretningserfaring med de beste metoder og verktøy som markedet tilbyr. Lojalitet i tråd med internasjonale etiske standarder er en selvfølge for våre coacher.