Som deltaker i en evalueringsprosess

Deltakeres tilbakemeldinger på Mercuri Urvals evalueringsprosess er at den er meget grundig og analytisk, og at den fører til nøyaktige, objektive og konstruktive resultater.

Vår individuelle vurdering eller kompetanseevaluering består som regel av:

  • Et elektronisk spørreskjema med personlige opplysninger
  • Analytiske kognitive tester som gjennomføres elektronisk på vårt kontor
  • En dybdesamtale med ansvarlig konsulent etterfulgt av en tilbakemelding

Under intervjuet prater vi om hvordan du som kandidat foretrekker å jobbe, din motivasjon, ditt utviklingsbehov og dine styrker og begrensninger. Svarene som kommer frem her blir satt opp mot virksomhetens situasjon og en nøyaktig kompetansemodell. Dette gir oss muligheten til å vurdere hvor egnet du er for en bestemt rolle eller stilling. Deretter kan vi forutsi hvilken utvikling, både personlig og faglig, som vil fungere best for deg. Samtalen avsluttes med muntlig tilbakemelding på vurderingsprosessen. Disse evalueringene danner grunnlaget for våre anbefalinger til deg og våre kunder.

I vår 360-graders evaluering og i våre vurderings- og utviklingsprosesser er filosofien den samme. Selv om øvelsene og verktøyene vi bruker varierer, bør opplevelsene og tilbakemeldingene være innsiktsfulle, verdifulle og transparente.

Det er viktig for oss at denne prosessen er en positiv og konstruktiv opplevelse for deg. Vi vil at du skal forlate våre kontorer med følelsen av at dagen har vært verdifull for både deg og vår kunde.